Fem ledige stillinger ved forbundskontoret

Nye Lokaler G4 Kontor

Ved forbundskontoret er det nå fem ledige stillinger. Les mer og søk her nå.

Ledig verv: forbundssekretær med hovedansvar for likestillings- og mangfoldsarbeid

Politiets Fellesforbund skal styrke arbeidet innen likestilling og mangfold ved å velge en forbundssekretær i 100 % stilling med likestillings- og mangfoldsarbeidet som hovedoppgave.

Søknadsfrist: 25.01.2023

Les mer om stillingen | Søk her >

Ledig stilling: politisk rådgiver (vikariat)

Vår politiske rådgiver har fått ny stilling i en annen kant av landet, og i den forbindelse utlyser vi et vikariat i 12 måneder i hans stilling, med muligheter for fast ansettelse. Vikariatet starter 1. februar 2023 og varer til 31. januar 2024.

Søknadsfrist: 25.01.2023

Les mer om stillingen | Søk her >

Ledig verv: forbundssekretær med opplæringsansvar

Som forbundssekretær med opplæringsansvar har du en unik mulighet til å være med å utvikle opplæringsvirksomheten til Politiets Fellesforbund. Forbundssekretær med opplæringsansvar er knyttet til kurs- og konferanseavdelingen som i dag består av fagleder samt fast stilling som kurs- og konferansekoordinator.

Søknadsfrist: 03.02.2023

Les mer om stillingen | Søk her >

Ledig verv: forbundssekretær

I vervet som forbundssekretær vil du bli en del av tariff- og arbeidslivsavdelingen. Avdelingen har et overordnet ansvar for å følge opp forbundets strategi og politikk ved å forberede, iverksette og følge opp vedtak fattet av landsmøtet og forbundsstyret.

Søknadsfrist: 03.02.2023

Les mer om stillingen | Søk her >

Ledig verv: forbundssekretær med ledelse som kompetansefelt

I vervet som forbundssekretær vil du bli en del av tariff- og arbeidslivsavdelingen. Du må ha kompetanse på ledelse.

Søknadsfrist: 03.02.2023

Les mer om stillingen | Søk her >