Aktuelt

Ledig verv som vara-hovedverneombud

Ledig Stilling Pa Forbundskontoret
Vara-hovedverneombud​ i politi– og lensmannsetaten utlyses derfor for perioden frem til 31.12.19.

Vara-hovedverneombud i politi- og lensmannsetaten utpekes for to år om gangen. På grunn av overgang til heltidsverv har dagens vara bedt seg fritatt fra og med 01. januar 2019.

Vara-hovedverneombud i politi– og lensmannsetaten utlyses derfor for perioden frem til 31.12.19.

Vervet kan søkes av ansatte i etaten, uavhengig av stillingskategori. POD har besluttet at vara HVO frikjøpes med 50 % årsverk med virkning fra 2013 og inntil videre. Det legges opp til at vervet utøves fra eget tjenestested. Noe reiseaktivitet må påregnes. Arbeidsoppgavene av klares nærmere med HVO.

Den som utvelges vil beholde sin lønn etter hovedlønnstabellen og evt. tilleggslønnstabell (B-tabellen), samt lønnsmessige tillegg etter oppsatt tjenesteplan, dvs. den tjenesteplan
vedkommende ville ha vært på dersom man var i tjen este. Videre tilkommer det 3 ekstra
lønnstrinn til den som utvelges i perioden vervet innehas.

Oppgavene er nærmere beskrevet i Arbeidsmiljøloven med forskrifter, herunder forskrift om
verneombud og arbeidsmiljøutvalg, og i Hovedavtalens kapittel 7.

En viktig oppgave er å bidra til et bedret arbeidsmiljø for hele etaten, og drive aktiv
forebyggende virksomh et. Samordning av virksomheten i politidistriktene, og å være rådgiver og støttespiller for disse, er en annen viktig oppgave.

Vervet er utfordrende, engasjerende og lærerike. Det setter store krav til personlige
kvalifikasjoner som blant annet:

 • Gjennomført 40-timers grunnkurs arbeidsmiljø
 • Ha god kjennskap til innholdet i etatens HMS-håndbok (Særlig del 1, sentrale instrukser)
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Være tillitsskapende
 • Gode kunnskaper om den valgte vernetjenesten og dens funksjoner (Herunder politiets rutiner innenfor psykososiale forhold, AKAN, stress, krisemestring og konflikthåndtering mv.)
 • Kunne arbeide selvstendig
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner
 • Kreativitet
 • Foredragsvirksomhet for organisasjonene
 • Kunne tilrettelegge og organisere landsdekkende samlinger for lokale HVO

Det vil bli lagt vekt på allsidig erfaring fra etaten og stor grad av integritet. Det er en forutsetning med erfaring fra verv som verneombud eller tillitsvalgt.

Vervet krever noen engelskkunnskaper på grunn av internasjonale kontakter.

Søknad sendes elektronisk til pf@pf.no innen 9. januar 2019 og merkes vara HVO

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Politiets Fellesforbunds forbundsstyre vil foreta utpeking av varahovedverneombudet.

Politiets Fellesforbund ønsker mangfold i organisasjonen når det gjelder kjønn, alder og
kulturell bakgrunn.

Ansatte har rett til permisjon etter Hovedavtalens § 41 for den tid de fungerer i sentrale
tillitsverv.

Ytterligere opplysninger om vervet kan fås ved henvendelse på tlf. 23 16 31 00 eller til
forbundsleder Sigve Bolstad (mobil 46 41 43 29), generalsekretær Per Erik Ommundsen (mobil
99 28 76 88).