Temaområder

Forbundskontoret

Fokusområde, Forbundskontoret

ForbundskontoretLEDELSE

Sigve Bolstad
23 16 31 07
464 14 329
sigve.bolstad@pf.no
Forbundsleder
Unn Alma Skatvold
23 16 31 24
980 18 822
unn.alma.skatvold@pf.no
Forbundsnestleder
Per Erik Ommundsen

992 87 688
per.erik.ommundsen@pf.no
Generalsekretær

FORBUNDSSEKRETÆRER

Roar Fosse
23 16 31 11971 74 322roar.fosse@pf.no
Forhandlingssjef / Teamleder: Lønn
Lars Reiersen
23 16 31 01905 36 660lars.reiersen@pf.no
Leder PFPL
Anna Holter Sollien
23 16 31 16452 21 498anna@pf.no
Teamleder: Omstilling
Liv-Ova Graham
23 16 31 14469 71 722liv.ova.graham@pf.no
Kurs- og opplæringsansvarlig
Paal Christian Balchen
23 16 31 09992 07 740paal.balchen@pf.no
Lokallagskontakt: PF Vest, PF Sør-Vest, PF Agder, PF PHS
Arild Hustad
23 16 31 04930 28 405arild.hustad@pf.no
Lokallagskontakt: OPF, PF Sør-Øst
Espen Sjeggestad
23 16 31 19974 64 080espen.sjeggestad@pf.no
Lokallagskontakt: PF Øst, PF PIFT, PF Kripos, PF Økokrim, PF UP, PF PU, PF PST
Linda Verdal23 16 31 03479 00 820linda.verdal@pf.no
Lokallagskontakt: PF Nordland, PF Troms, PF Finnmark, PF-studentene
Stein Wilhelmsen23 16 31 13908 22 933stein.n.wilhelmsen@pf.no
Lokallagskontakt: PF Møre og Romsdal, PF Trøndelag, PF Innlandet
Dag Arne Thoresen
481 24 499dag.arne.thoresen@pf.no
Analytiker
Gry Berger
23 16 31 00gry.berger@pf.no
Jurist

KOMMUNIKASJON

Liselotte Kristoffersen
23 16 31 32
402 47 087
liselotte.kristoffersen@pf.no
Teamleder
Hilde Nordlund

916 47 472
hilde@pf.no
Kommunikasjonsrådgiver
Morten Høylo

476 13 641
morten@pf.no
Kommunikasjonsrådgiver

ADMINISTRASJON

Annbjørg Asphaug
23 16 31 21
412 78 324
annbjorg.asphaug@pf.no
Arkiv- og systemansvarlig
Hanne Nilsen
23 16 31 02
906 29 968
hanne.nilsen@pf.no
IKT-ansvarlig
Heidi Bjørkedal
23 16 31 66
906 81 717
heidib@pf.no
Markedsansvarlig
Inger-Lise Røvig    
23 16 31 00
982 03 377
inger-lise.rovig@pf.no
Kontormedarbeider

KURS OG MEDLEMSREGISTER

Susanne Wathne (Permisjon)
23 16 31 12
922 11 926
susanne.wathne@pf.no
Kurs- og medlemsregisteransvarlig
Erlend Skeie Langeland
23 16 31 20
412 08 268
erlend@pf.no
Kurs- og medlemsregisteransvarlig

ØKONOMI
Line Cecilie Nordheim Thode
23 16 31 26
951 17 216
line@pf.no
Teamleder
Heidi Fagerli
23 16 31 08
952 67 869
heidi.fagerli@pf.no
Regnskap- og lønnansvarlig
Unn-Sissel Hanssen
23 16 31 61

unn.sissel.hanssen@pf.no
Faktura- og reiseregningansvarlig
Elin Jensen
23 16 31 60
934 29 952
elin.jensen@pf.no
Regnskapsmedarbeider