Temaområder

Kurs- og møtekalender 2018

Nytt av året

Lønn og tariffkurset er kortet ned med en dag ettersom det arrangeres lønn og tariff trinn 2 kurs.

Med bakgrunn i suksessen kurset for kvinnelige tillitsvalgte har hatt holdes det i 2018 et trinn 2 kurs som en videreutvikling.

Det er satt opp fagdager i kalenderen, men uten tema. Dette er fordi vi er nødt til å få på plass relevante foredragsholdere. Følgende temaer kan være aktuelle:

  • Varsling
  • Presentasjonsteknikk
  • Pensjon
  • Budsjett

Mer info om dette kommer.

Kurskalender 2018


SEPTEMBERTirsdag 4.
Lokallagsledersamling (Lokallagsledere og forbundsstyret)
PFOnsdag 5. - Torsdag 6.
Forbundsstyremøte
PFTirsdag 11. - Onsdag 12.
Regnskapskurs
PFTirsdag 11. - Onsdag 12.
Forelesning OsloMet
HiOAMandag 17. - Onsdag 19.
Samling for likestillings- og mangfoldskontakter
PFTorsdag 20. - Fredag 21.
Styreseminar og styremøte
UNIOMandag 24. - Torsdag 27.
Lønn- og tariffkurs
PFTirsdag 25. - Torsdag 27.
Samling sivile kontaktpersoner
PF

OKTOBERTirsdag 9. - Onsdag 10.
Forbundsstyremøte
PFMandag 15.
ArbeidstidsseminarPF
Tirsdag 16.
Møte med Nordisk Politiforbund (Norge)
NordiskTirsdag 16. - Torsdag 18.
PFPL-kongressen
PFTorsdag 18.
Styremøte
UNIOMandag 22. - Onsdag 24.
Lokallagsledersamling (lokallagsleder, nestleder og forbundsstyret)


Tirsdag 23. - Torsdag 25.
Styremøte European Trade Union (ETUC)UNIO

Mandag 29. - Onsdag 31.
Møte i Eurocop
Eurocop

Mandag 29. - Onsdag 31.
BasiskursPF

NOVEMBER

Torsdag 1. - Fredag 2.
BasiskursPF

Mandag 5.
Fagdag: PresentasjonsteknikkPF
Tirsdag 6.
Fagdag: Presentasjonsteknikk
PF

Tirsdag 6. - Onsdag 7.
Samling for PFPL-kontakterPF

Torsdag 8.
StyremøteUNIO

Tirsdag 13 - Torsdag 15.
Forelesning OsloMet
HiOA

Tirsdag 13. - Torsdag 15.
PFPL BasiskursPF
Mandag 19. - Torsdag 22.
Landsmøte
PF

Onsdag 21. - Torsdag 22.
Nordens Fackliga styremøte OsloUNIO

Onsdag 28. - Fredag 30.
Representantskapsmøte / UNIO-konferanseUNIO

DESEMBER

Lørdag 1. - Torsdag 6.ITUC verdenskongress KøbenhavnUNIO

Mandag 3. - Tirsdag 4.
Regnskapskurs kassererePF

Mandag 3. - Fredag 7.
BasiskursPF
Mandag 10. - Tirsdag 11.
Oppstartseminar for forbundsstyretPF

Onsdag 12.
ForbundsstyremøtePF

Torsdag 13.
Fagdag: BudsjettPF
Mandag 17.
Eventuelt styremøteUNIO

Tirsdag 18. - Onsdag 19.
Styremøte European Trade Union (ETUC)UNIO