Ressurssider

Landsmøte 2018

Landsmøte 2018 finner sted i Stavanger fra den 19. til 22.november.

Landsmote 2016

Hvor?
Radisson Blu Atlantic Hotel
Olav Vs gate 3, 4005 Stavanger

Transport mellom Stavanger Lufthavn, Sola og Radisson Atlantic Hotel
Vi anbefaler å bestille fly med tidlig ankomst Stavanger Lufthavn. Dette med tanke på å rekke oppstart av landsmøtet som er kl 12.00 (lunsj kl 11.00).

Om det viser seg at mange ankommer samtidig, vil vi sette opp egne busser fra flyplassen til hotellet. Eventuell informasjon om dette kommer etter fristen for bestilling av flyreise. Ellers stopper flybussen rett utenfor hotellet (fire avganger i timen fra Stavanger Lufthavn, Sola), og turen fra flyplassen tar ca 25 min.

Rutetider finner du her.

Tog
Tog til Stavanger stasjon.
Gangavstand fra stasjonen til hotellet er 200 meter.

Buss
Buss til Stavanger bussterminal.
Gangavstand fra stasjonen til hotellet er 200 meter.

Saksliste

1. Åpning

2. Konstituering

3. Interne saker
          3.1 Årsmelding
          3.2 Regnskap
                    3.2.1 Regnskap pr. 31.12.2017
                    3.2.2 Regnskap pr. 31.08.2018
          3.3 Organisasjonsutvikling i Politiets Fellesforbund, forslag fra OU-gruppa
                    Vedlegg: 3.3 Forbundsstyrets innstilling
          3.4 Retningslinjer for juridisk bistand
                    Vedlegg 1: 3.4 Retningslinjer for søknad om økonomisk støtte til juridisk bistand
                    Vedlegg 2: 3.4 Søknadskjema
                    Vedlegg 3: 3.4 Sjekkpunktliste
          3.5 Vedtekter
                    3.5.1 Endring av navn fra PF Studentene til PF Politistudentene
                    3.5.2 Vedtektsendring - Varslingsnemd
          3.6 Æresbevisninger
                    3.6.1 Innstilling fra Hedersutvalget
          3.7 Valg
                    3.7.1 Valgkomiteens forslag
                    3.7.2 Forbundsstyrets forslag til kandidater til valgkomite 2018 - 2020
          3.8 Ramme- og langtidsbudsjett (behandles som siste sak under landsmøtet)
4. Lønn
          4.1 Lønn

5. Arbeidsvilkår
          5.1 Arbeidsvilkår
          5.2 Sak fra Oslo Politiforening – Juridisk bistand
          5.3 Sak fra Politiets Fellesforbund Troms – Hovedavtalen

6. Samfunnsansvar
          6.1 Samfunnsansvar
          6.2 Sak fra Politiets Fellesforbund Vest – Effektiviseringstiltak i straffesakskjeden
          6.3 Sak fra Oslo Politiforening – Politimyndighet

7. Avslutning

Landsmøtedokumenter

Last ned: Landsmøtedokumenter 2018

Ekstra overnatting 18. til 19.november

De som må reise før kl 06.00 for å rekke oppstart 19.november kl 12.00 kan få overnatting fra dagen før. Gi beskjed på e-post til pf@pf.no innen 5.oktober med grundig begrunnelse for hvorfor du trenger dette.

Reservedelegater

Ved forfall ber vi om at forbundet informeres på e-post, pf@pf.no, så snart som mulig og eventuelt hvem som stiller som reservedelegat. Deltakerne må selv avbestille/bestille reisen. Lokallaget er selv ansvarlig for at eventuelle nye delegater får tilsendt nødvendig informasjon.

Forbundskontoret, forbundsstyret, alle utvalg, kontrollnemda, bladstyret og valgkomiteen

Dere som er i disse kategoriene er påmeldt landsmøtet. Dette gjelder også vararepresentanter. Forbundskontoret, forbundsstyret, kontrollnemnda og leder av valgkomiteen er påmeldt med overnatting fra 18.november.

Dersom noen vet at de ikke skal delta hele eller deler av landsmøtet, ber vi om at dette meldes til forbundskontoret på pf@pf.no, så snart som mulig

Grupperom

Det vil være et begrenset antall grupperom tilgjengelig. Ved behov, kontakt sekretariatet under landsmøtet. Dersom du vet allerede nå at du trenger, send en e-post til pf@pf.no.