Brukerveiledning: GoPlenum for delegater

GoPlenum er applikasjonen Politiets Fellesforbund bruker under gjennomføring av landsmøtet. Applikasjonen er utviklet av svenske AFRY. Denne siden er brukerveiledning for delegater.

Webinarillustrasjon

For å opprette passord, må du registrere deg

Er du ny bruker av GoPlenum, må du registrere deg med en kode for å opprette passord. Du får du tilsendt en SMS i forkant av møtet du skal delta på:

 • Klikk på lenken i SMS-en
 • Skriv inn registreringskoden (går ofte automatisk)
 • Skriv inn mobilnummeret ditt
 • Lag et passord som du husker

Når møtet starter

Logg deg inn på PC eller nettbrett. Du kan bruke alle nettlesere, med unntak av Internet Explorer (IE).

Har du ikke registrert deg med koden du har fått tilsendt, må du trykke «Registrer deg». Har du registrert deg tidligere, velger du «Logg inn». Har du glemt passordet ditt, benytt «Glemt passord»-funksjonen.

Opprop

For å vite hvem som er tilstede i møtet og for at du skal få avgitt stemme, kjører dirigentene opprop via GoPlenum. Du skriver da inn koden som synes på skjermen i møtesalen/Teams-møtet.

Øverst til venstre kan du velge mellom fire faner:

 • Saksliste - oversikt over sakene og forslag i saken - med status.
 • Deltakere - oversikt over delegater med navn og delegatnummer.
 • Forslag - oversikt over forslagene dine. Mer om dette nedenfor.
 • Fravær - denne bruker du for å søke om permisjoner.

Forslag

Fra menyen Forslag, ser du forslagene dine på høyre siden - med status.

Fremme forslag

Forslag skrives i GoPlenum. Standard er at Fremme forslag og Be om ordet er huket av. Når du trykker Lagre, vil forslaget ditt blir synlig for de andre delegatene og du blir satt på talerlisten. Fremmet i denne sammenhengen er det samme som kunngjort. Du kan ikke slette eller redigere et forslag som har status Fremmet.

Utkast – du kan starte på et forslag som du kan redigere på, ved å huke bort kryssene for Fremme forslag og Be om ordet. Når du trykker Lagre, blir forslaget lagret som Utkast. Det er kun synlig for deg og dirigentene. Du kan redigere videre. Utkast vil ikke bli realitetsbehandlet, før du har fremmet dem. Når du er klar, så huker du av for Fremme forslag og Be om ordet nede i bildet. Forslaget får da status Fremmet, det blir synlig for de andre delegatene og du blir satt på talerlisten.

Fyll ut:

 1. Henvisning til sak - denne blir automatisk fylt inn med pågående sak. Er det ingen pågående sak, må du velge riktig sak fra nedtrekksmenyen.
 2. Taler/forslagsstiller - ditt navn blir automatisk fylt ut.
 3. Sak linjenr
 4. Nytt forslag - skrives inn i brødteksten med riktig formattering.

Lagre til slutt for å sende inn forslaget ditt.

Du kan ikke slette forslaget ditt etter at det er fremmet, men du kan fjerne deg fra talerlisten.

Har du flere forslag i samme sak, vil disse samles på talerlisten sånn at du legger dem frem samtidig fra talerstolen.

Be om ordet, replikk og forslag til dagsorden

Fra snakkeboblen nede til høyre kan du:

 • Be om ordet
 • Be om replikk
 • Til forretningsorden/ dagsorden

Hvilken sak behandles nå?

Den blå linjen nederst viser hva som skjer i møtet akkurat nå.

Personvalg - stemmeseddel

Har du forslag til ny kandidat, velger du person fra rullegardinmeny. Fremme forslag og Be om ordet er huket av. Når du trykker Lagre, vil forslaget ditt bli synlig for de andre delegatene og du blir satt på talerlisten. Fremmet i denne sammenhengen er det samme som kunngjort. Du kan ikke slette eller redigere et forslag som har status Fremmet.

Når du skal velge flere (mange) personer, må du flytte et og et navn opp til stemmeseddelen. Du kan velge mellom valgkomiteens innstilling og endringsforslagene som er kommet inn. Stemmesedlene er satt opp med parametre ut fra valgreglementet. Får du beskjed om at du har for få eller for mange av noen, må du fjerne en eller flere av de du har valgt og erstatte de med nye som oppfyller kriteriene. Når stemmeseddelen er riktig utfylt, kan du sende inn skjema.

Det står at jeg er fraværende, men jeg har skrevet inn koden?

Dette skjer ofte i starten av et møte. Den vil forsvinne når dirigentene har stoppet oppropet. Gjør den ikke det, så forsøk å oppdatere nettleseren ved å trykke på den runde pilen.

Hvordan får jeg lukket PDF-en (saksinnstillingen) jeg har åpnet?

Klikk på det krysset øverst til høyre nedenfor «Jeg».

> Se videoveiledning fra Utdanningsforbundet her.


Vi takker Utdanningsforbundet for at vi har kunnet gjenbruke deres brukerveiledning!