Snakk trygt, takk for at du sier ifra!

Politiets Fellesforbund skal være en trygg og god fagforening. En fagforening som tar vare på både tillitsvalgte og medlemmer. Vi ønsker å ha en åpen, inkluderende og raus kultur. Politiets Fellesforbund aksepterer ikke trakassering.

Snakk trygt takk for at du sier ifra illustrasjonsbilde til pf no

Det finnes mange former for trakassering. Mobbing, uønsket seksuell oppmerksomhet eller sårende kommentarer og fleiping. Vi er alle forskjellige og alle har egne individuelle toleransegrenser for hva som er greit eller ikke. Hovedregelen bør uansett være at man utviser forsiktighet overfor andre. Å bli utsatt for trakassering i ulike grader kan føre til alvorlige psykiske og/eller fysiske plager. Som tillitsvalgte bør vi ha et bevisst forhold til hvordan vi opptrer på vegne av vår organisasjon og våre medlemmer, med hverandre, i møter, på samlinger og kurs.

Hva gjør du og hvordan reagerer du hvis du eller en annen blir utsatt for trakassering i fagforeningskollektivet? Tør å si fra! Si ifra til den det gjelder, din lokallagsleder, generalsekretær eller forbundsleder. Sammen er vi ansvarlige for å skape et godt arbeidsmiljø.

Den siste medarbeiderundersøkelsen i politi- og lensmannsetaten viser dessverre at flere medarbeidere har vært utsatt for ulike typer seksuell trakassering det siste året. Det er et tilfelle for mye. Det å forebygge seksuell trakassering og trakassering generelt er i all hovedsak et lederansvar. Likevel, skal vi få bukt med denne ukulturen og få til en solid holdningsendring, så må vi alle ta i et tak. Vi som fagforening bør gå foran som et godt forbilde.

Politiets Fellesforbund setter derfor å i gang en holdningskampanje for alle våre tillitsvalgte. En kampanje som skal øke vår bevissthet, men også forebygge og forhindre at vi innad i vårorganisasjon utsettes for trakassering og uønskede hendelser.

Relaterte lenker

Videobilde – Sigve om kampanje Snakk trygt, takk for at du sier ifra
Se video: Sigve om kampanjen