Temaområder

Snakk trygt, takk for at du sier ifra!

Politiets Fellesforbund skal være en trygg og god fagforening. En fagforening som tar vare på både tillitsvalgte og medlemmer. Vi ønsker å ha en åpen, inkluderende og raus kultur. Politiets Fellesforbund aksepterer ikke trakassering.

Tusvik og Tonne husk pameldingsfrist 00 00 23 26 Still001 1
Se video: Husk påmelding til webinar!

Det finnes mange former for trakassering. Mobbing, uønsket seksuell oppmerksomhet eller sårende kommentarer og fleiping. Vi er alle forskjellige og alle har egne individuelle toleransegrenser for hva som er greit eller ikke. Hovedregelen bør uansett være at man utviser forsiktighet overfor andre. Å bli utsatt for trakassering i ulike grader kan føre til alvorlige psykiske og/eller fysiske plager. Som tillitsvalgte bør vi ha et bevisst forhold til hvordan vi opptrer på vegne av vår organisasjon og våre medlemmer, med hverandre, i møter, på samlinger og kurs.

Hva gjør du og hvordan reagerer du hvis du eller en annen blir utsatt for trakassering i fagforeningskollektivet? Tør å si fra! Si ifra til den det gjelder, din lokallagsleder, generalsekretær eller forbundsleder. Sammen er vi ansvarlige for å skape et godt arbeidsmiljø.

Den siste medarbeiderundersøkelsen i politi- og lensmannsetaten viser dessverre at flere medarbeidere har vært utsatt for ulike typer seksuell trakassering det siste året. Det er et tilfelle for mye. Det å forebygge seksuell trakassering og trakassering generelt er i all hovedsak et lederansvar. Likevel, skal vi få bukt med denne ukulturen og få til en solid holdningsendring, så må vi alle ta i et tak. Vi som fagforening bør gå foran som et godt forbilde.

Tusvik og Tonne

Politiets Fellesforbund ønsker derfor å sette i gang en holdningskampanje for alle våre tillitsvalgte. En kampanje som skal øke vår bevissthet, men også forebygge og forhindre at vi innad i vårorganisasjon utsettes for trakassering og uønskede hendelser. I den anledning ønsker vi å invitere til webinaret «Snakk trygt, takk for at du sier ifra!» fredag 30. april klokken 09.00 til 11.00. Et webinar som handler om bevisstgjøring, men også konkrete tips og råd til hvordan du skal opptre og bistå i en vanskelig situasjon. I tillegg kommer Tusvik og Tønne og gir sitt skråblikk på et alvorlig tema.

Husk påmeldingsfrist 22. april. Du melder deg på via Min side. Alle som melder seg på får en overraskelse i posten. Vi sees på webinaret!

Program

Fredag 30. april, klokken 09-11 på Zoom.

  • 09.00-09.10: Velkommen ved Sigve Bolstad, forbundsleder, og Rikke Hallgren, leder av likestillings- og mangfoldsutvalget
  • 09.10-09.30: Tusvik og Tønne
  • 09.30-09.40: Karin Aslaksen, HR-direktør i Politidirektoratet
  • 09.40-09.50: Nasim Mehr, mangfoldsrådgiver ved Oslo politidistrikt
  • 09.50-10.00: Kaffepause
  • 10.00-10.10: Lars Olav Melkild, vara hovedverneombud
  • 10.10-10.40: Tusvik og Tønne
  • 10.40-10.50: Innspill fra alle landets lokallagsledere
  • 10.50-11.00: Veien videre ved Sigve Bolstad og Rikke Hallgren

Gå til Min side for påmelding >

Relaterte lenker

Snakk trygt takk for at du sier ifra illustrasjonsbilde til pf no
Se video: Bli med på webinar!