Fortsatt vanskelig for politistudentene å få jobb

Politistudenter 01 Avgangskull

At ingen av de nyutdannede politibetjentene som gikk ut av Politihøgskolen våren 2019 har fått fast jobb i politiet er et sykdomstegn mener forbundsleder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund.

Ferske tall fra 2.kvartal viser at det fortsatt er vanskeligere for nyutdannede politibetjenter å få fast jobb i politiet. Av de som gikk ut sommeren 2018 er det fortsatt kun halvparten (52,2 prosent) som har fått fast jobb og nå er et nytt kull ferdigutdannet og kjemper om de samme jobbene.

– Det er et klart sykdomstegn at det er så vanskelig for nyutdannede å få jobb, når vi vet hvilket voldsomt behov det er for flere politifolk der ute, særlig i politidistriktene. Forskning viser at 2 av 3 politifolk går hjem fra jobb med en dårlig følelse i magen fordi de ikke har mulighet til å gjøre en så god jobb som de ønsker, så det er åpenbart at vi trenger flere folk til å bidra med å løse samfunnsoppdraget. At midlertidigheten i etaten øker sier noe om den tøffe budsjettsituasjonen som har preget politiet, særlig etter gjennomføringen av historiens største politireform, sier Bolstad.

Trolig få som har jobb etter sommeren

Tall fra Politidirektoratet viser også at det 31.august i år var 220,4 færre politiansatte i etaten sammenlignet med 31. juni, når alle sommervikarene var på plass. 204,9 av disse var redusert fra landets 12 politidistrikt.

– Tar vi utgangspunkt i dette er jeg svært bekymret for hvor få av de motiverte, dyktige nye politibetjentene våre som fortsatt er i jobb etter at sommervikariatperioden var over i august, sier Bolstad.

Ansettes i korte vikariat

De siste årene har Politiets Fellesforbund sett en klar trend med at politidistriktene operere med et jojo-regnskap.

– Det ansettes politifolk for å nå pålagte politiske måltall mot slutten av året, for da sparer distriktene penger på ansettelsene så lenge som mulig, men dessverre ser vi at tallet på politiansette synker når vi nærmer oss mai og de korte vikariatene avsluttes. Så går tallene noe opp igjen på tampen av året. Dette er svært uheldig personalpolitikk, og også villedende ovenfor samfunnet som nærmest lures til å tro at de har bedre politidekning enn hva de egentlig har, sier Bolstad.

En varslet nedbemanning

Han mener politikerne nå må være tydelig på om det viktigste er å leverer et godt rustet politi med nok ansatte til å løse samfunnsoppdraget eller om det viktigste er at politidistriktene holder seg innenfor de svært stramme budsjettene de har fått tildelt.

– Vi advarte mot en nedbemanning av politiet i 2019 med det budsjettet som ble lagt frem i fjor. Slik ting ser ut nå, om distriktene skal holde budsjettene sine, er jeg dessverre redd vi kommer til å få rett. Om en uke skal regjeringen presentere statsbudsjettet for 2020. Vi forventer at det er en betydelig økning til politietaten i det budsjettet. De som går ut av Politihøgskolen må få jobb, og skal de få det må politidistriktene rett og slett ha penger til å ansette de, sier Bolstad.