Om oss

Om oss

Politiets Fellesforbund er den største fagforeningen i politi- og lensmannsetaten med over 17.000 medlemmer.

Vi organiserer flere yrkesgrupper og nivåer innenfor justissektoren, både politi, sivile, jurister og studenter.

Arrest Politi Grensekontrollor
Sterkt fellesskap, trygghet for alle

Hopp til: Organisasjonsstruktur | Styrer og utvalg | Ressurssider | Interne saker | Årsmeldinger

Politiets Fellesforbund er med der beslutningene tas

Vi er en sentral premissleverandør for regjeringen og de ulike partienes kriminalpolitikk. Vi setter dagsorden og engasjerer oss i samfunnsmessige saker av særlig betydning for vår etat.

Våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår er vår viktigste oppgave. Det er en nær sammenheng mellom gode lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer, og et profesjonelt og kompetent lokalt forankret politi som løser sine oppgaver på en god måte.

Politiets Fellesforbund vil ivareta helheten for hvordan framtidens politi skal være, slik at Norges befolkning skal oppleve trygghet, lov og orden i samfunnet, og våre medlemmer skal oppleve trygghet i jobben.

Dyktige tillitsvalgte i alle ledd

Politiets Fellesforbund har et omfattende tillitsvalgtapparat. Alle tillitsvalgte, både lokalt og sentralt, kommer fra etaten og har kunnskap om arbeidspolitikk og avtaleverk som er nødvendig i politi- og lensmannsetaten.

I Politiets Fellesforbund tilbyr vi våre tillitsvalgte et bredt opplæringstilbud, slik at du som medlem får sterke og kunnskapsrike tillitsvalgte ved din side – både lokalt og sentralt.

Vi er her for deg i omstillingsprosesser

Politiet går gjennom den største reformen i etatens historie. Dette påvirker alle. I hvert lokallag og på forbundskontoret sentralt skal vi jobbe for å gjøre omstillingen så god som mulig for våre medlemmer. Vi er her for deg!

Bli medlem av Politiets Fellesforbund >


Vår historie

Tidligere var det flere yrkesorganisasjoner og foreninger for politi- og lensmannsfolk i Norge. Kristiania politifunksjonærers forening ble stiftet 28. oktober 1894, Norsk Politiforbund 16. mai 1905 og Lensmannsetatens Landslag i 1914.

Fra 1. januar 1975 ble fire politiorganisasjoner samlet i Norsk Politiforbund, og 13. november 1997 slo dette forbundet seg sammen med Lensmannsetatens Landslag til dagens Politiets Fellesforbund.

Politiets Fellesforbund ble en del av arbeidstakerorganisasjonen Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO) da den ble dannet i 2001. UHO ble reorganisert i Unio i 2005. Unio er i dag Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning, med over 375 000 medlemmer fordelt på 13 medlemsforbund. Gå til Unios nettsider.

Politiets Fellesforbund er medlem av Nordisk Politiforbund og har vært fullverdig medlem i European Confederation of Police, EuroCOP, siden 2002. Les mer om vårt internasjonale arbeid her

Politiets Fellesforbunds verdier: samhold – engasjement – mot – ansvar

Organisasjonsstruktur

Landsmøtet er er den øverste myndighet i Politiets Fellesforbund. Annethvert år møtes delegater fra våre lokallag for å sammen stake ut kursen for organisasjonen.

Våre vedtekter, statutter og instrukser er lovene og reglene vi som organisasjon og våre medlemmer har vedtatt å følge. De styrer for eksempel hvem som har stemmerett, hvordan ulike verv besettes og hvordan styrer og utvalg er sammensatt.


Styrer og utvalg

Politiets Fellesforbund har flere styrer og utvalg for å best mulig ivareta våre medlemmer og selve organisasjonen.

Kontaktinformasjon og hvem som sitter i utvalgene finner du her.

Ressurssider

Interne saker

Vår oppgave er å ivareta alle våre medlemmer, gjennom arbeidet med lønns- og arbeidsvilkår, men også gjennom blant annet gode merkantile tilbud og forsikringsordninger. Vi har sterkt fokus på opplæring av våre tillitsvalgte og vi skal jobbe kontinuerlig for å bygge en organisasjonskultur basert på etiske prinsipper og gode holdninger.

Politiets Fellesforbund er en del av Unio og skal delta aktivt i denne organisasjonen for å få best mulig gjennomslag for vår politikk. Vi deltar også i det internasjonale fagforeningsfellesskapet for å utveksle kunnskap og for å følge med i utviklingen.