pf.no

Sterkt fellesskap - Trygghet for alle

Vi organiserer flest ansatte i politi- og lensmannsetaten.

Sigve Bolstad 22
Høyesteretts avgjørelse: Reisetid er som arbeidstid å regne