pf.no

Velkommen til Politiets Fellesforbund

Politiets Fellesforbund er den største fagforeningen i politi- og lensmannsetaten med 17.500 medlemmer.

Fane pf no orig 2
Politiets Fellesforbunds landsmøte 2020 utsettes på grunn av situasjonen med covid-19