pf.no

Politiets Fellesforbund

Vi er den største fagforeningen i politi- og lensmannsetaten med over 17.000 medlemmer.
Vi organiserer flere yrkesgrupper og nivåer innenfor justissektoren, og vi lover å ta godt vare på deg som medlem.
Pf Fane
Sterkt felleskap - Trygghet for alle