Sterkt fellesskap, trygghet for alle

Politiets Fellesforbund er den største fagforeningen i politiet, med over 17.000 medlemmer.