pf.no

Sterkt fellesskap, trygghet for alle

Politiets Fellesforbund er den største fagforeningen i politi- og lensmannsetaten, med over 17.000 medlemmer.