Lyst til å bli tillitsvalgt?

Det å være tillitsvalg i Politiets Fellesforbund er en spennende og lærerik erfaring.

Som tillitsvalgt vil du, sammen med dine kolleger, jobbe for å bedre lønns- og arbeidsvilkårene til alle ansatte i politietaten.

Kurs G4

Er du allerede tillitsvalgt? Logg deg inn på Min side og ta i bruk verktøyene du finner under «Tillitsvalgt»-fanen. Du kan også lese mer om stipendordningen for kompetanseheving for tillitsvalgte her.

Som tillitsvalgt i Politiets Fellesforbund har du rett til medbestemmelse på vegne av våre medlemmer, og på mange områder informasjons- og uttalelsesrett før beslutninger tas av arbeidsgiver.

Du vil få god oversikt over hva som rører seg på din arbeidsplass og inngår i et samarbeid med kolleger og arbeidsgiver.

Hvis du som ansatt ønsker å endre forhold på din arbeidsplass til det bedre har du som tillitsvalgt gode muligheter for positiv innflytelse og påvirkning.

Noen må stå i front og ta den lille ekstra jobben i et stadig mer komplisert arbeidsliv, og som tillitsvalgt får man den faglige oppbakkingen som skall til fra en meget profesjonell organisasjon.

— Karl Karlson

Tidl. lokallagsleder, PF Troms

Kunnskaps- og kompetanseløft

Som tillitsvalgt får du innsikt i beslutningsprosesser og et helhetsblikk over politietaten. Du blir kjent med andre organisasjoners, og ledelsens, representanter, og hvilke interesser og ønsker de har.

Det er en god mulighet til å utfordre og videreutvikle deg selv, eksempelvis gjennom innsikt i lover og regler innenfor arbeidsretten, hovedavtalen m.m.

Du trenger ikke å være ekspert for å ta et verv, siden du får all den opplæring og assistanse du trenger. Det gjør at du får ny kunnskap som kan bidra til å jobbe for dine medstudenter.

— Hanne Hagen Rotnes

Tidl. sekretær, PF Politistudentene

Kurs- og opplæringsmuligheter

Et av kjennetegnene for Politiets Fellesforbund i fremtiden er at «vi til enhver tid har tillitsvalgte og ansatte med rett kompetanse som ivaretar oppgavene til medlemmenes beste».

Derfor er det viktig at Politiets Fellesforbunds kurs-­ og opplæringsvirksomhet holder et høyt faglig nivå slik at våre tillitsvalgte er godt nok skolert for å kunne ivareta sin rolle på en best mulig måte.

Grunnopplæring

Grunnopplæringen består av fire moduler, og du må starte med modul 1 før du kan gå videre til modul 2 og så videre.

Hovedmålet med grunnopplæringen er å gi den tillitsvalgte opplæring i tillitsvalgtrollen og regelverk, samt økt kompetanse på Politiets Fellesforbunds satsingsområder og målsettinger, slik at den tillitsvalgte besitter en basiskompetanse når alle modulene er gjennomført.

Spesialisering

Utover grunnopplæringen vil det være mulig å fylle på med spesialiseringskurs. Spesialiseringskurs utvikles i henhold til den enhver tid gjeldene strategiplan og forbundsstyrets prioriteringer.

Fagdager

Gjennom året arrangerer vi ulike fagdager. Temaene på fagdagene varierer etter behov, og målgruppen er i henhold til tema på fagdagen.

Samlinger

Vi arrangerer utvalgssamlinger, lokallagsledersamlinger og medlemsregistersamling (for lokallagets medlemsregisteransvarlig). I tillegg avholdes det kongress og landsmøte ulike år, samt PFPL-kongress hvert år

> Les mer om kurs- og opplæringstilbudet.