Åpenhetsloven

Her finner du informasjon om Politiets Fellesforbunds arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, inkludert våre årlige redegjørelser for aktsomhetsvurderinger i tråd med åpenhetsloven.

Åpenhetsloven (Lovdata) stiller krav om redegjørelser fra virksomhetene for aktsomhetsvurderinger. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (§ 1).

Politiets Fellesforbunds redegjørelse for vårt arbeid med åpenhetsloven 1. juli 2022 til 30. juni 2023 kan lastes ned her:

📁 DOKUMENTER

📱 På mobil? Sveip mot venstre for å se alt

Åpenhetsloven – redegjørelse 2022 (PDF, 0,1MB)

> Finn flere filer i dokumentarkivet