Åpenhetsloven

Her finner du informasjon om Politiets Fellesforbunds arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, inkludert våre årlige redegjørelser for aktsomhetsvurderinger i tråd med åpenhetsloven.

Forbundskontoret Nydalen G4 (IMG 9829)

Åpenhetsloven (Lovdata) stiller krav om redegjørelser fra virksomhetene for aktsomhetsvurderinger. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (§ 1).

Politiets Fellesforbunds årlige redegjørelser for vårt arbeid med åpenhetsloven kan lastes ned her:

Forespørsler om informasjon

Forespørsler om informasjon om denne rapporten eller hvordan Politiets Fellesforbund håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser i henhold til åpenhetsloven kan sendes til apenhetsloven@pf.no.

I henhold til kravene i lovet vil vi overholde svarfrist på to uker på alle relevante henvendelser.