Fag og politikk

Fag og politikk

Her kan du lese mer om politiske saker og faglig utvikling.

Sparkesykkelpatrulje og tarn

Foto: Marie Sandberg (Fonnis Film)

Samfunnsansvar

Vi vil jobbe for et lokalt forankret politi med høy hverdagsberedskap og med sterkt fokus på forebyggende arbeid. Vi skal ta samfunnsansvar gjennom å bidra til utvikling og endringsarbeid i politiet. Fagutvikling og verdsetting av kompetanse er særlig viktig for at samfunnet skal kunne få et politiprodukt med høy kvalitet.