Fag og politikk

Her kan du lese mer om politiske saker og faglig utvikling.

Sparkesykkelpatrulje og tarn

Samfunnsansvar

Vi vil jobbe for et lokalt forankret politi med høy hverdagsberedskap og med sterkt fokus på forebyggende arbeid. Vi skal ta samfunnsansvar gjennom å bidra til utvikling og endringsarbeid i politiet. Fagutvikling og verdsetting av kompetanse er særlig viktig for at samfunnet skal kunne få et politiprodukt med høy kvalitet.