Landsmøte 2020 gjennomføres digitalt

Landsmote 2016

Foto: Torkjell Trædal

Politiets Fellesforbunds landsmøte 2020 blir gjennomført digitalt, med mulighet for at lokallagene samles rundt om i landet.

Grunnet koronasituasjonen og smittevernhensyn har forbundsstyret vedtatt at Politiets Fellesforbunds landsmøte 2020 skal gjennomføres digitalt. Landsmøtet vil bli gjennomført 1.-3. desember. Dagen før, 30. november, vil teknikken testes med alle delegater og deltakere med tale- og/eller forslagsrett.

Det åpnes for at lokallagene kan samles i egnede lokaler rundt om i landet, med forutsetning om risikovurdering i forkant og at alle gjeldende smittevernregler overholdes.

Landsmøtet blir gjennomført ved hjelp av Zoom og GoPlenum. Zoom deler bilde og lyd, og vil være den plattformen som gjør det mulig med toveis kommunikasjon mellom alle som deltar på landsmøtet. GoPlenum er appen som vil brukes for å gjennomføre et heldigitalt landsmøte med voteringer.

For medlemmer og andre interesserte vil det være mulig å følge landsmøte direkte på pf.no.

Forbundsstyret, kontrollnemnda, inviterte gjester og nøkkelpersonell for gjennomføringen av landsmøtet vil samles på Thon Hotel Oslo Airport Gardermoen, og landsmøtet kobles sammen og strømmes derfra. Valgkomite samles på eget hotell. Lokallagene kan samles lokalt med sine lokale delegater, samt øvrige deltakere som tilhører lokallaget, men som møter i kraft av andre roller enn å være lokallagsdelegat.

Lokallagene har fått tilsendt utfyllende informasjon om gjennomføring av landsmøtet, og informasjonen på pf.no vil bli oppdatert fram mot landsmøtet.