Landsmøte 2018

– Landsmøte utgjør en forskjell

Sigve Apningstale

Forbundsleder Sigve Bolstad åpnet i dag landsmøte i Stavanger med å skryte av innsatsen til tillitsvalgte og medlemmer det siste året. – Vi utgjør en forskjell både for etaten og samfunnet for øvrig, sa Bolstad.

Endelig er vi her igjen og endelig er vi nok en gang samlet for å utgjøre en forskjell sa en stolt forbundsleder da landsmøte ble åpnet på Radisson Blu Atlantic i Stavanger mandag formiddag.

Utgjør en forskjell for samfunnet

Politiets Fellesforbund holder sitt landsmøte fra 19. – 22. november, og de sentrale tillitsvalgte i politiet er samlet for å diskutere lønn, arbeidsforhold og samfunnsansvar og stake ut kursen for å få gjennomslag i viktige kriminalpolitiske saker.

¬ Vi utgjør ikke bare en forskjell for medlemmene – jeg vil gå lenger i år med å si at vi også utgjør en forskjell for politietaten, publikum og for hele samfunnet. Jeg vil gå så langt å si at dersom Politiets Fellesforbund ikke hadde gjort den jobben som vi sammen har gjort dette siste året, så hadde ikke norsk politi, reformen og samfunnsoppdraget blitt løst slik som det gjøres i dag, sa Bolstad i sin åpningstale til landsmøte.

Gjøres mye godt arbeid i etaten

Bolstad var opptatt av å trekke frem all den gode jobben som gjøres ute i etaten.

¬ Det skrives ikke mye om den fantastiske jobben dere som tillitsvalgte og medlemmer gjør hver dag for å få politireformen til å bli det den var ment å bli. Fordi så fort den tverrpolitiske enigheten var underskrevet, like fort endte den tverrpolitiske enigheten om å fullføre de ambisiøse forventningene. Tiden etter enigheten har vært preget av politiske dragkamper, hilsener hjem og diskusjoner om hvem som har gjort mest og minst for at reformen skal lykkes. Men i mellomtiden har noen sørget for at reformen ikke har kræsjlandet, og denne noen er i mange tilfeller dere, sa Bolstad til forsamlingen.

Bolstads åpningstale:

Kjære landsmøte!

Endelig e vi her igjen. Endelig e vi nok en gang samlet for å utgjøre en forskjell!
I fjor så sa æ under åpninga at vi nettopp gjør det - utgjør en forskjell.
• Hver eneste dag utgjør Politiets Fellesforbund en forskjell for våre over 17000 medlemmene.
• Hver eneste dag får vi bekreftet hvorfor det er så viktig å være organisert
• Hver eneste dag står vi, alle og enhver, på og jobber for medlemmene våre – hver eneste dag bekrefter dette gode arbeidet at PF er den fagforeninga som utgjør størst forskjell for de ansatte i politi- og lensmannsetaten.

Vi utgjør ikke bare en forskjell for medlemmene - æ vil gå lenger i år med å si at vi også utgjør en forskjell for politietaten, publikum, ja for hele samfunnet.
Æ vil gå så langt til å si at dersom PF ikke hadde gjort den jobben som vi sammen har gjort dette siste året, så hadde ikke norsk politi, reformen og samfunnsoppdraget blitt løst som det gjøres i dag.

Hver eneste dag gjøres det ufattelig mye godt politiarbeid rundt omkring i Norges land. Det kan være lett å overse når avisartiklene er fulle av hvordan tilstanden er rundt omkring i politi-norge. Avisartiklene lyger ikke, de overdriver ikke eller finner på noe - de viser frem en virkelighetsbeskrivelse som alle dokker som tillitsvalgte står i og kjemper i hver dag. Men samtidig mangler det avisartikler om alt bra som gjøres hver eneste dag.
Alle sakene som løses, til tross for at saksbunkene vokser, alle slåsskamper som avbrytes før skadene ødelegger noens fremtid, alle samtaler som gjennomføres for å hjelpe de som trenger det, alle kilometer som kjøres i noen ganger litt slitne biler for å hjelpe andre i de etter hvert langstrakte politidistriktene. Det skrives ikke om det fantastiske arbeidsmiljøet, kameratskapet og det engasjementet som utgjør forskjellen fra å gjøre jobben bra til fantastisk.

Det skrives heller ikke mye om den fantastiske jobben dokker som tillitsvalgte og medlemmer gjør hver dag for å få politireformen til å bli det den var ment å bli. Fordi så fort den tverrpolitiske enigheten var underskrevet på siste side av politireformpapirene, like fort endte den tverrpolitiske enigheten om å fullføre de ambisiøse forventningene. Tiden etter enigheten har vært preget av politiske dragkamper, hilsener hjem og diskusjoner om hvem som har gjort mest og minst for at reformen skal lykkes. Men i mellomtiden har noen sørget for at reformen ikke har kræsj landet. Denne noen e i mange tilfeller dokker, PUNKTUM.

For når politikere sier FIX IT til POD og POD sier FIX IT til politidistriktene og særorganene - da e det dokker som i mange tilfeller sørger for at dette blir bra. Når hvert et innspill i arbeidsgrupper, faglige uttalelser, uttalelser i media, uttalelser om rettigheter og hvert et drøftings- og forhandlingsmøte dokker har deltatt og påvirket i lokalt og sentralt. Da har alt vært ment til best både for ansatte og etaten. Det er dette som er noe av den viktigste årsaken til at vi fortsatt kan si at vi har et av verdens beste politi. Dette i mange tilfeller ikke på grunn av, men til tross for alt det man har stått i det siste året.

Dokker har utgjort en forskjell. For hver gang noen påpeker jobben dokker har gjort, så e æ stolt av å kunne si at dokker e tillitsvalgte i PF. Æ e ydmyk og stolt av å få være dokkers leder.
Æ håper dokker bruker dagene godt her i Stavanger. Dette e det siste årlige landsmøtet, i hvert fall i denne omgang. Det betyr at vi nå skal legge en politikk som skal stå seg de to neste årene, som forplikter oss alle og som vi skal jobbe sammen om på kort og lang sikt.
Så bruk dagene godt så vi kan reise herfra på torsdag med et samlet engasjement, en omforent vilje og felles forståelse for hva vi allerede på fredag og dagene som kommer etter skal gjøre.

Avslutningsvis ønsker æ å komme med noen klare formaninger:
Sørg for å bli kjent med noen nye, få flere venner, ha det gøy, ikke brenn inne med noe du ønsker og som du kanskje har tenkt på en stund, utfordre noen, utfordre dæ sjøl, utfordre gjerne mæ også, for det trenger æ, ha smilet på lur, gjerne gruble litt og e du trøtt etter lange dager, så e det lov med en gjesp.

La disse dagene minne dæ ekstra på hvorfor du ble medlem i Politiets Fellesforbund, hvorfor du engasjerte dæ og hvorfor du e ekstra motivert til å stå på når du forlater Stavanger og Landsmøtet 2018 i Politiets Fellesforbund.

Politiets Fellesforbund- Sterkt fellesskap- trygghet for alle. Det er noe å leve opp til. Det gjør vi.

Lykke til med landsmøtet!

Videobilde Sigve Apning