Talent og mangfold i fokus

IMG 2516 1

Innen 15. mai må alle forslag på kandidater være sendt til valgkomiteen når det gjelder posisjonene som skal besettes under landsmøtet til Politiets Fellesforbund i november. – Vi må tørre å dyrke de unge talentene, og vi må stille strenge krav til mangfold, sier Iver Aage Iversen, leder av valgkomiteen.

Iver Aage Iversen har sittet som leder av valgkomiteen siden 2010. Han er opptatt av at valgkomiteen skal gjøre en så grundig jobb som overhodet mulig før endelig innstilling skal presenteres tidlig i oktober:

– I valgkomiteen er det til sammen tolv medlemmer. Det er nødvendig at vi er såpass mange med tanke på å speile medlemsmassen både geografisk og etter bakgrunn og erfaring. Vi hadde vårt første møte tidlig på nyåret og har møttes jevnlig siden den gang. Det er viktig at man møtes fysisk og tar seg god tid til å diskutere aktuelle kandidater, innleder den rutinerte lederen av valgkomiteen. Han sier videre at valgkomiteens medlemmer har deltatt på en rekke kurs, ledersamlinger eller vært på arenaer hvor man har kommet i direkte kontakt med aktuelle kandidater:

– Det er nyttig for valgkomiteen å snakke med folk der de er og bli best mulig kjent. Da blir valgkomiteen i bedre stand til å komme med en gjennomarbeidet og grundig innstilling.

Mange hensyn å ta

Iversen legger stor vekt på at forbundsstyret skal speile medlemsmassen til Politiets Fellesforbund. Alle de 17 400 medlemmene skal ha følelsen av at de er representert og hørt:

– Derfor er vi opptatt av at det er en ulik sammensetning av bakgrunn, alder og kompetanse. Det er i denne sammenhengen at jeg brenner for at vi må få fram de unge talentene. Dem kan vi dra nytte av i mange år framover. Jeg er derfor svært opptatt av den jobben som gjøres lokalt for å legge til rette for at folk som vil opp og fram får muligheten. Kontinuitet er både bra og viktig, men vi må også tenke fornyelse og modernisering. Valgkomiteen er også nøye med å påse at vedtektene i Politiets Fellesforbund blir fulgt. De krever minimum 40 prosents representasjon fra hvert kjønn i besluttende organer, råd, utvalg og komiteer. Det kravet ønsker vi å oppfylle, fortsetter Iver Aage Iversen.

Intervjurunde etter ferien

Valgkomiteen går grundig til verks. Etter at deadline for å foreslå kandidater går ut 15. mai, gjør valgkomiteen en grundig vurdering av hver enkelt kandidat:

– Når ferien er unnagjort, starter vi med en intensiv intervjufase. Vi ønsker å være grundige i utvelgelsesprosessen for å være mest mulig sikre på at vi ender opp med de beste kandidatene til de aktuelle posisjonene. Deretter er det opp til landsmøtet om valgkomiteens innstilling følges eller om det gjøres endringer, kommenterer Iver Aage Iversen. Han spår hektiske dager fram til fristen for å foreslå kandidater går ut 15. mai:

– Vi har fått inn en rekke gode forslag på kandidater, men erfaringsmessig er det mange som drøyer i det lengste med å sende inn forslagene. Og mange aktuelle kandidater drøyer i det lengste med å bestemme seg for om de ønsker å ta tillitsverv. Jeg antar at det kommer til å bli hektisk de siste dagene, avrunder Iver Aage Iversen, som oppfordrer medlemmene av Politiets Fellesforbund til å ta på seg verv:

– Det er lærerikt, og man får muligheten til å påvirke!