Alle forsikringene skal reforhandles i løpet av 2018

PF Forsikring

– Merkantilutvalget vil følge denne prosessen nøye og etterstrebe gode priser og vilkår i avtalene på vegne av medlemmene, sier leder for Merkantilutvalget, Reidun Martinsen.

Politiets Fellesforbund er godt i gang med innledende forhandlinger i anbudsprosessen av forsikringsporteføljen for 2019.

Vi har et omfattende tilbud på forsikringer, og gjennom PF Forsikring har vi medarbeidere med lang og variert erfaring fra forsikringsbransjen, som kan gi deg gode og konstruktive forslag til løsninger på dine behov.