Arne Botten 1940–2021

Arne Botten 1

Arne Botten, tidligere forbundsleder i Lensmannsetatens Landslag, gikk bort 29. mars. Politiets Fellesforbund takker Botten for hans sterke engasjement og gode arbeid.

Botten var en person som satte spor etter seg. Han ble født 5. mai 1940 og vokste opp på et småbruk på Dovre. Botten gikk ut fra Politiskolen i 1967, og var leder av Lensmannsetatens Landslag fra 1988 til 1990. Han var også varaordfører i Nord-Fron fra 1988 til 1991. Etter at han gikk av som forbundsleder ble Botten lensmann i Fron i 1992, en stilling han hadde fram til han gikk av med pensjon ti år senere.

Botten var forbundsleder i en krevende periode for Lensmannsetatens Landslag. Han framsto med kløkt, integritet og en lun væremåte, og bygde seg en posisjon basert på ryddighet, tillit og respekt.

Vi takker Arne Botten for hans sterke engasjement og gode arbeid for Lensmannsetatens Landslag og politi- og lensmannsetaten. Han begraves fra Sødorp kirke i dag, hvor forbundsleder Sigve Bolstad representerer Politiets Fellesforbund. Våre tanker går til hans nærmeste.