Arne Johannessen tildelt Politiets hederskors

371400348 712383850360210 5558211248196530012 n 1

Tidligere mangeårig leder av Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, er tildelt Politiets hederskors etter å ha utmerket seg som en av de mest markante forbundslederne og lederne i norsk politi i mange år. – Gratulerer og tusen takk for innsatsen, sier forbundsleder Unn Alma Skatvold.

I tillegg til ulike stillinger i etaten gjennom en rekke år, var Johannessen tillitsvalgt gjennom mange år, først i Lensmannsetatens landslag og siden i Politiets Fellesforbund. Han var selv sentral i arbeidet som ledet fram til at Norsk Politiforbund og Lensmannsetatens Landslag i 1997 ble samlet til dagens Politiets Fellesforbund. Johannessen satt som leder av Politiets Fellesforbund fra 2000 til 2013.

For sin innsats som tillitsvalgt og forbundsleder gjennom mange år har Arne Johannessen allerede Politiets Fellesforbunds øverste utmerkelse, som æresmedlem. Nå har han også fått politiets øverste utmerkelse, Politiets hederskors, både for sin innsats som politileder og tillitsvalgt.

– Det står det enormt respekt av og jeg vil på vegne av Politiets Fellesforbund uttrykke hvor stolte vi er av akkurat det. Det var veldig fint å få være med på seremonien i Bergen med overrekkelse fra politidirektøren, og også få overbringe gratulasjoner fra Politiets Fellesforbund, sier forbundsleder Unn Alma Skatvold.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

386473800 3094253060719017 7097776284599816151 n 2

Begrunnelse

Her er begrunnelsen for tildelingen:

«Arne Johannessen har utmerket seg som en av de mest markante lederne i norsk politi i mer enn 25 år, både som leder på høyt nivå i politidistriktet, deltaker i en rekke råd og utvalg og som fagforeningsleder.

Johannessen har erfaring fra ulike stillinger i politiet siden 1982, og har fra 2014 vært lensmann i Sogndal og Leikanger, senere regionlensmann i Indre Sogn, GDE-leder i Sogn og Fjordane fra 2018 og deretter fungerende visepolitimester i Vest politidistrikt. Han var leder i Lensmannsetatens landslag og senere leder av Politiets Fellesforbund fra 2000 til 2013.

Johannessen har vært aktiv, tydelig og synlig i samfunnsdebatten, og med særlig fokus på politirollen, forebygging, rus og ikke minst ressurser til politiet.

Gjennom sitt virke i og for politiet i mer enn 40 år, har hans innsats og resultater vært langt ut over det forventede. Arne Johannessens arbeid har vært svært betydningsfull for utviklingen av politiet og for å fremme forståelsen av politiets rolle i samfunnet.

For dette tildeles politiinspektør Arne Johannessen Politiets Hederskors.»