Årsmelding 2019:

Årsmeldingen for 2019 er publisert

Politi pa Arendalsuka 2019 5 foto Erik Inderhaug

Foto: Erik Inderhaug

I årsmeldingen kan du hvert år lese mer om de viktigste sakene og områdene Politiets Fellesforbund jobber med. Nå kan utgaven for 2019 lastes ned.

Politiets Fellesforbund er den største fagforeningen i politi- og lensmannsetaten med over 17 000 medlemmer, og vi organiserer medlemmer fra de fleste yrkesgrupper i hele justissektoren.

Tema i årsmeldingen er blant annet lønn og arbeidsvilkår, samfunnsansvar, kursvirksomheten, verving og mange andre saker.