Bjørnland ny politidirektør

Bjornland Politidir

Politiets Fellesforbund ønsker Benedicte Bjørnland velkommen som ny politidirektør, og ser frem til godt samarbeid.

PST-sjef Benedicte Bjørnland ble i statsråd torsdag beskikket til politidirektør i seks år. Hun tiltrer stillingen 1. april.

Har tro på godt samarbeid

Forbundsleder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad sier det blir viktig at fagforeningene og den nye politidirektøren får et godt samarbeid, og ser frem til at Bjørnland tiltrer stillingen.

– Jeg har tro på at vi med ny politidirektør skal få til et godt samarbeid og samhandling. Vi ønsker jo alle det beste for etaten og for samfunnet, og det er derfor utrolig viktig at vi drar i samme retning, sier Bolstad.

Lover å lytte

Bjørnland sa til Politiforum at hun lover å være tydelig oppover mot politisk ledelse og utad i samfunnet, og at hun lover å være en politisjef som lytter.

Bolstad sier det er utrolig viktig at fagforeningene blir invitert på et møte med Bjørnland når hun tiltrer stillingen til våren.

– Det blir viktig å få reformen på rett kjøl, og foreta de justeringene som er nødvendig. Mange ansatte har strukket seg langt de siste par årene, og det er begrenset hvor lenge de kan stå i et slikt press som de gjør mange steder i etaten. Jeg synes det er veldig positivt at Bjørnland selv sier hun vil bli en politisjef som lytter – det lover godt for fremtiden, sier Bolstad.