Statsbudsjettet 2019

Budsjettet betyr nedbemanning av norsk politi

Sigve Bolstad #01

Foto: Thomas Haugersveen

Ingen reell økning til politidistriktene og en provoserende dårlig satsing på å øke politibemanningen, mener Politiets Fellesforbund.

– Vi er utrolig skuffa etter fremleggelsen av forslag til statsbudsjett 2019. Dette samsvarer ikke med behovet vi ser i etaten.Politiets Fellesforbund har bedt om 800 millioner kroner på 2019-budsjettet for å nå politiske mål, om to polititjenestemenn- og kvinner per 1000 innbygger, innen 2020, sier Sigve Bolstad, som er tydelig på at forbundet ikke er fornøyd med forslaget om 50 millioner for å få politistudentene ut i jobb.

– De 50 millioner som foreslås i statsbudsjettet for å få politistudentene i jobb er så langt unna behovet at det oppleves som provoserende, sier Bolstad.

Løftebrudd om jobbgaranti

Politiets Fellesforbund hadde forventet at regjeringen hadde tatt de tydelige signalene forbundet kom med etter forslag til statsbudsjett ble lagt frem i fjor, og de signalene vi har gitt opp mot statsbudsjett i år.

– Vi fikk fremforhandlet 131 millioner til studentene i fjor, og var tydelig på at dette ikke var nok til å få alle ut i jobb. Det vi ser er at det går lengre og lengre tid før de som går ut etter 3 år på Politihøgskolen får jobb, og det er stadig færre som får fast jobb. Regjeringens gjentatte jobbgaranti anser vi derfor som et løftebrudd. Jobbgaranti er ikke to måneders vikariat etter tre års bachelorstudie, sier Bolstad.

I tillegg til dette er det ikke foreslått en reell økning i budsjettet til politidistriktene, som allerede per nå ligger an til å gå over 200 millioner i minus.

– Dette betyr at budsjettet for 2019 i realiteten er en nedbemanning av norsk politi, sier.

Ingen satsing på etterforskerne

Politiets Fellesforbund har også bedt om 200 millioner kroner for å sikre en anstendig lønn til etterforskere for å motivere og beholde etterforskere. Dette er ansatte i politietaten som jobber med organisert kriminalitet og alvorlig kriminalitet, som blant annet grove voldssaker, voldtektssaker og overgrep mot barn.

– Etterforskningskapasiteten i dag er for dårlig i landets politidistrikt. Politiets Fellesforbund synes derfor det er alarmerende at det ikke ligger en krone i statsbudsjettet til å løfte etterforskerne, sier Bolstad.

Spisset beredskap på bekostning av nærpolitiet

Det er positivt at regjeringen satser på den spisse beredskapen og bevilger penger til beredskapssenteret, nye politihelikopter og objektsikring. Men Politiets Fellesforbund blir utrolig bekymret når vi for andre år på rad ser at denne satsingen går på bekostning av politisatsingen ute der hvor folk bor og oppholder seg.

– Dette vil gå ut over både etterforskningskapasitet og den operative beredskapen og direkte ramme rettssikkerheten til folk. Satsingen på den spisse beredskapen burde blitt finansiert utenfor politibudsjettet, sier Bolstad.