Buseth gjenvalgt

Audun Buseth, Hovedverneombud

Foto: Torkjell Trædal (Politiforum.no)

Forbundsstyret har utpekt Audun Buseth til to nye år som hovedverneombud i politi- og lensmannsetaten.

– Jeg er utrolig glad for at jeg har fått fornyet tillit som hovedverneombud. Etaten er inne i en svært krevende periode, og hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er viktigere enn noen gang. Motiverte og fornøyde medarbeidere er helt avgjørende for å lykkes med omstilling og skape et bedre politi. Det arbeidet vil jeg gjerne bidra til de neste årene – sammen med alle i vernetjenesten og kolleger i hele landet, sier Buseth.

Med seg på laget har han fått nytt varahovedverneombud, Bjørn Druglimo. Han jobber i dag 50 prosent som avsnittsleder ved krimvakta ved Tønsberg politistasjon og 50 prosent som varahovedverneombud i Sør-Øst politidistrikt. Fra 1. januar fortsetter Druglimo som hovedverneombud lokalt samtidig som han blir vara sentralt.