Buseth og Melkild gjenvalgt

IMG 1472 17

Hovedverneombud Audun Buseth under Politiets Fellesforbunds landsmøte 2020.

Audun Buseth ble i går gjenvalgt som hovedverneombud av forbundsstyret, mens Lars Olav Melkild ble gjenvalgt som varahovedverneombud.

– Jeg er topp motivert, men også ydmyk og stolt over tilliten som er gitt meg med to nye år som hovedverneombud for politiet. Sannsynligvis er dette et av de mest spennende vervene man kan ha, sier Buseth fornøyd.

Han påpeker at politiet har mange krevende og varierte oppgaver og at nettopp derfor blir HMS-arbeidet ekstra viktig.

– Jeg gleder meg virkelig til å fortsette jobben med å forbedre arbeidsforholdene for alle medarbeidere i etaten. Mange viktige saker er i prosess, og mange andre oppgaver står for tur. Jeg er svært fornøyd med at dyktige Lars Olav fortsetter som varahovedverneombud. Vi har mye spennende arbeid foran oss i godt samarbeid med arbeidsgiver, fagforeninger og vernetjenesten, sier Audun Buseth.

Han retter en stor takk til Politiets Fellesforbund for både støtte og samarbeid gjennom mange år.

– Utpekingen varmer. Nå kan julen komme. Jeg håper alle får en fredelig og god jul, uten koronasmitte. 2022 skal bli et bra år, sier hovedverneombudet.

Helse, miljø og velferd skal ivaretas

Lars Olav Melkild fortsetter som varahovedverneombud. Han er også hovedverneombud i Møre og Romsdal politidistrikt.

– Jeg er veldig glad for å få anledningen til å fortsette en ny periode i vervet som varahovedverneombud for politiet. Ikke minst er jeg glad for at Audun Buseth også fortsetter i rollen som hovedverneombud. Han har en solid erfaring og med sin innsikt har han over år gjort en betydelig forskjell for de ansatte i etaten. Sammen har vi flere store oppgaver som står foran oss også i kommende periode, og mitt fokus vil være at helse, miljø og velferd ivaretas for den enkelte medarbeider, sier Melkild.

Han ser også frem til å fortsette dialogen og samarbeidet med hovedverneombudene i distrikt og særorgan.

– De gjør en formidabel innsats og sørger sammen med verneombudene ute i distriktene ute i det enkelte verneområde for at vi har en velfungerende vernetjeneste, sier Lars Olav Melkild.

Det er Politiets Fellesforbund, som den største fagforeningen i politiet, som kunngjør vervene, behandler søknadene og peker ut de aktuelle kandidatene. Vervene har en varighet på to år.