Ekspertutvalg ønsker varslerombud

Sigve Bolstad #03

– En gledens dag, sier forbundsleder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund etter at ekspertutvalget foreslår et varslerombud og styrking av varslervernet.

Arbeids- og sosialminister mottok i dag flere forslag fra det regjeringsutnevnte ekspertutvalget som har sett på hvordan varslervernet kan styrkes.

Politiets Fellesforbund er spesielt fornøyd med at ekspertutvalget foreslår et varslerombud for å gjøre det tryggere å varsle fra om ting på arbeidsplassen.

– En stor dag. Et ekspertutvalg har lagt frem en NOU «Varsling, verdier og vern». Det som ligger her er to ting som jeg vil trekke frem; det ene er at et enstemmig utvalg går for et varslerombud, og det andre er å styrke varslingsvernet. Sånn sett er dette en gledens dag, sier Sigve Bolstad, forbundsleder i Politiets Fellesforbund.

Varslerombud viktig

Å få på plass et bedre vern for varslere har vært viktig både for Politiets Fellesforbund og hovedsammenslutningen Unio.

– Dette har vært en særs viktig sak for PF ikke minst på bakgrunn av Monika-saken. Det har vært gjort en fantastisk jobb av lokallaget i Vest, vi har engasjert oss sterkt i PF sentralt og ikke minst har også Unio gjort en glitrende jobb, sier Bolstad.

Også nestleder i Unio og lokallagsleder i Politiets Fellesforbund Vest, Kjetil Rekdal, mener ekspertutvalgets konklusjon er viktig og riktig.

– Det har vært viktig for oss å få på plass et system en organisering som sikrer en mer habil håndtering av varslingssakene, og det har vært et viktig krav både fra PF og fra Unio, at vi nettopp skal få på plass et varslingsombud. Det er viktig at regjeringen følger opp med å faktisk opprette det nå. I tillegg er det pekt på en rekke andre viktig ting, som er forbedringer som samlet sett gir bedre håndtering av varslingssakene og større tiltro til at det å avdekke kritikkverdige forhold faktisk kan gjøres uten at de som gjør det utsettes for en så stor risiko som de gjør i dag.

Erkjennelse av dårlig system

Flere varslingssaker har preget Vest politidistrikt og mest kjent er politimannen Robin Schaefer sin varsling i Monika-saken. Rekdal mener ekspertutvalgets konklusjon understreker at varslerne ikke har blitt godt nok ivaretatt tidligere.

– Det er helt klart en erkjennelse av at det systemet vi har hatt ikke har vært godt nok til å ivareta varslerne eller sakene som har vært oppe, og at et samlet ekspertutvalg faktisk peker på systemendringer i form av å få et ombud til å håndtere de sakene bedre enn det vi har vært i stand til, sier Rekdal.

Må revurdere anbefaling om ikke å varsle

Politiets Fellesforbund har frem til nå anbefalt sine medlemmer å ikke varsle fordi varslervernet har vært for dårlig. Bolstad mener styret må diskutere saken på nytt.

– Nå skal vi sette oss ned også skal vi lese nøye igjennom, selvfølgelig, hva som står her. Men i utgangspunktet, i forhold til de konklusjonene som ligger her, de er såpass positive at det er grunnlag for å gå tilbake til forbundsstyret og ta en ny debatt rundt det vedtaket.