Erfaringsutveksling på tvers av landegrenser

Erfaringsutveksling Pa Tvers Av Landegrenser

Katharina von Sydow fra Svenska Polisförbundet med en innføring og nyansering av begrepet «svenske tilstander».

Politiets Fellesforbund har denne uken besøk av styret i förbundsregion Väst fra vår søsterorganisasjon i Sverige.

– Denne typen kompetanse og erfaringsutveksling er ikke bare nyttig, all den tid det finnes flere likeheter mellom svensk og norsk politi, men det er også utrolig hyggelig, sier nestleder Unn Alma Skatvold i Politiets Fellesforbund.

Gjennom Nordisk Politiforbund har man en god og viktig arena for å utveksle erfaringer mellom de nordiske landene på politiområdet, men det er første gang Politiets Fellesforbund tar i mot et lokallag fra en av våre skandinaviske naboer.