Fagdag med fokus på budsjett

Fagdag Budsjett 3

– Hva er konsekvensene av 2018-budsjettet, og hvordan skal man legge til rette for at budsjettdrøftingene faktisk fører til endringer i praksis?, spør analytiker i Politiets Fellesforbund, Dag Arne Thoresen.

Etter en fagdag om budsjett i 2017 ble det ytret ønske om å få til en fagdag også i 2018, og mye har skjedd siden i fjor.

Mye engasjement og gode diskusjoner

Et av målene for fagdagen er å forenkle et fagtema som fort kan fremstå som komplisert. 

Før første pause er man allerede bak skjema på grunn av spørsmål og diskusjoner. At fagdagen er et ønsket og viktig tilskudd for tillitsvalgte i Politiets Fellesforbund er det ingen tvil om.

– Det er behov for økt kompetanse på budsjett og økonomistyring generelt, og at dette kan føre til at våre tillitsvalgte blir en mer reell motpart i budsjettdrøftinger, sier Dag Arne Thoresen, analytiker i Politiets Fellesforbund.

Driftsbudsjetter blir utsatt for effektiviseringskrav

Arbeidsgivers styringsrett har tradisjonelt vært brukt på områder som har med budsjett og bemanning å gjøre. Denne fagdagen er har som hovedmål å sette fokus på disse utfordringene og bidra til hevet kompetanse blant våre tilisvalgte på budsjett opp mot hovedavtalens intensjoner.

– Driftsbudsjettene til distrikter og særorganer er utsatt for effektiviseringskrav og regjeringen legger opp til at den enkelte politimester i større grad skal prioritere sine budsjetter mellom bemanning, drift og investeringer. Tillitsvalgt opplever at arbeidsgiver i stadig større grad benytter seg av styringsretten på saker som i henhold til hovedavtalen burde vært drøftet, forklarer Thoresen.

Hovedfokus på nytt budsjett

Mange erfaringer er høstet i året som har gått og et nytt budsjett er på vei ut til distrikter og særorgan. Store deler av dagsagendaen har vært nyttet til dette budsjettet.

– Hva er konsekvensene av 2018-budsjettet, og hvordan skal man legge til rette for at budsjettdrøftingene faktisk fører til endringer i praksis? Er det mulig å få til en lønnsglidning utenfor sentrale og lokale potter i et stramt budsjett, forklarer Thoresen om fokuset til årets budsjettfagdag.

Han understreker viktigheten av hvordan Politiets Fellesforbund skal sørge for å bli tatt med på drøfting av budsjett gjennom hele budsjettåret, og hvordan våre tillitsvalgte kan følge med på at det budsjettet som har vært drøftet er det arbeidsgiver faktisk styrer etter.