Fagdag, 14. mars: Medlemspleie og - verving

Fagdag 20180314

– Dette vil bli en fagdag med høyt tempo og mange emner, som vil gi kursdeltakerne et helhetlig bilde av rekrutteringen, når vi møtes til fagdag på Gardermoen på torsdag 14. mars, sier markedsansvarlig i Politiets Fellesforbund, Heidi Bjørkedal.

– Vi ønsker at deltakerne tar med seg den kunnskapen og den læringen som de får, tilbake til sine lokallag, for der å bli gode ambassadører og ressurspersoner i sitt distrikt, legger Bjørkedal til.

Medlemspleie fra A til Å

Fagdagen er lagt opp som en medlemspleieplattform. Der vi vil komme innom følgende emner:

  • Medlemsverving.
  • Hva skjer når et medlem melder seg inn?
  • Vervebesøk.
  • Kunsten å virke sammen i en omstillingsprosess.

– Medlemsfordeler, er også noe som vil bli tatt opp. Her vil vi helt konkret belyse hva du får som medlem av fagforeningen, som vi selv mener at ikke er rent lite. I denne sammenheng, så bør vi huske på at Politiets Fellesforbund er den største fagforeningen for ansatte i politiet, og vi blir lyttet til, påpeker Bjørkedal.

Et viktig medlemsgode, er også forsikring, som også er en del av fagdagen, Forsikringer er endret siden i fjor. Nytt av året, er for eksempel at vi nå har begravelsesstøtte, som har blitt en del av grunnpakken til medlemmene.

Medlemstall - og undersøkelsen er også to viktige temaer, som vil bli presentert og diskutert. Noen av spørsmålene som vi vil komme inn på, er naturligvis følgende: Hva er lokallagenes medlemspotensial? Hvor går utviklingen? Hvorfor blir man medlem, og sågar velger å fortsette å være dette?

Deltakeren vil også bli nærmere informert om hva sitt lokallag gjør for seg, etter at en har blitt nytt medlem. Til denne bolken vil også Politiets Fellesforbund Trøndelag erfaringsdele med deltakerne, også for å kunne skape en dialog som kan bidra til å utvikle dette videre.

Fagdagen vil også vie tid til hvordan fagforeningen sentralt kan bistå lokallagene best mulig. Her vil vi eksemplifisere med hvor nyttig det kan være at lokallagene besøkes, hvordan vi skulle kunne samspille enda bedre, og hvordan kunne informere nyttig og relevant til lokallagenes medlemmer.

– Noen av læremålene, er at deltakerne blir bevisst sin rolle, og at de blir mer engasjert. Som vi håper at igjen fører til at fagforeningen får enda flere medlemmer, avrunder Bjørkedal.