Fjerner alle fordelene

Unio Logo

Storebrand Bank fjerner alle fordelene for våre medlemmer knyttet til Unios bankavtale.

Storebrand Bank informerte Unio den 26. juni om at banken øker den nominelle renten fra 2,34 prosent til 2,69 prosent. Økningen er på 35 basispunkter.

Banken forklarer at den øker renten, fordi styringsrenten til Norges Bank ble satt opp med 25 basispunkter den 19. juni 2019. Banken sier videre at den øker renten også fordi banken avslutter kampanjen, der Unio fikk 10 basispunkter lavere rente enn andre kunder i Storebrand Bank. Banken informerte om dette på sine nettsider den 27. juni. (i prislisten, gyldig per 27. mai 2019).

Unio har meldt tilbake til Storebrand Bank at avtalen ikke lengre oppfattes som konkurransedyktig, og at dette er utfordrende for forbundene og den konkurransesituasjonen som disse er i.

Unio er i en prosess hvor det arbeides med å løse dette alternativt. Videre prosess vil bli foreslått og fremlagt når Unios styre møtes i august.

Unios bankavtale hevdes å ha vært blant markedets beste fra oppstart og frem til september 2018. Storebrand Bank økte da renten, uten at enkelte andre banker, som har medlemsfordelsavtaler, økte tilsvarende. Selv i perioder, der renten i Storebrand Bank har vært enten den beste eller blant de beste, har oppslutningen vært relativt lav.

– Det er selvsagt ikke bra for våre medlemmer at Storebrand fjerner alle fordelene til medlemmene våre. Det er i tillegg noe spesielt at dette gjøres midt i avtaleperioden. Jeg er nå i dialog med Unio om situasjonen, og jeg håper at vi får løst dette på en god måte, sier generalsekretær i Politiets Fellesforbund, Per Erik Ommundsen.