Forbundskontoret flytter fra Oslo sentrum til Nydalen

Signering Av Leieavtale Nye Lokaler

– Vi gleder oss til å utvikle lokalene i samarbeid med Avantor, som er utleier. I utformingen av lokalene vil vi legge vekt på bærekraft, miljøhensyn og gjenbruk, samt at lokalene skal stimulere til samhandling, sier Generalsekretær i Politiets Fellesforbund, Per Erik Ommundsen.

– Beslutningen om valg av nye lokaler er foretatt med bakgrunn i grundige prosesser i prosjektgruppen og vi har lagt stor vekt på medvirkning fra ansatte på forbundskontoret. Videre har forbundsstyret blitt fortløpende orientert om vurderingene som er gjort, sier Ommundsen

I samarbeid med forhandlere fra meglerfirmaet Cushman og Wakefield og bistand fra advokatfirmaet Lippestad har valget falt på å flytte nordover i hovedstaden til Nydalen.

– Politiets Fellesforbund har et omfattende kurs- og opplæringsprogram. Tidlig i prosessen besluttet forbundsstyret at forbundskontorets nye lokaler skulle være egnet for gjennomføring av kurs. Lokalene i Nydalen er svært godt egnet for dette og vil være et godt virkemiddel for samhandling mellom tillitsvalgte, medlemmer og ansatte på forbundskontore, avslutter Ommundsen.