Bolstad på rundreise i Nordland

Pf I Nord

– Medlemmene ønsker at vi skal være med til stede lokalt, og det ønsker jeg også å være, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

På den første av flere rundturer i landets politidistrikt har Bolstad, sammen med politisk rådgiver Morten Mossin og lokallagsleder i PF Nordland, Marina Sørgård besøkt Sortland lennsmannskontor, Lødingen kommune, Fauske lensmannskontor og Bodø politistasjon i Nordland politidistrikt.

Tett på

– Det er helt avgjørende å komme tett på medlemmene, og få ærlige tilbakemeldinger på hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Det har vi fått så langt gjennom dette opplegget, sier Bolstad.

Bolstad mener at det i stor grad handler om ikke å skape et "vi og dem", lokalt og sentralt. Ikke minst, er det viktig å kunne være til stede på lokale arenaer.

Stolt av arbeidet som gjøres lokalt

Medlemsundersøkelsen til Politiets Fellesforbund viser at det er et ønske om mer tilstedeværelse lokalt fra forbundet, og det skal gjennomføres nå.

– Man får ikke alt av viktig informasjon i Oslo, man bør ellers også være tett på. Jeg er stolt av det arbeidet som foregår lokalt, og vi blir tatt utrolig godt imot når vi nå har besøkt Nordland politidistrikt, sier Bolstad.

Marina Sørgård, lokallagsleder for fagforeningen i Nordland, underbygger viktigheten av å møte medlemmer ute.

– Det er åpenbart at det gir en kjempegod effekt å komme ut og å få være tett på, sier Sørgård.

Folkemøte om reformen

På Lødingen, hvor Bolstad er fra, ble det også arrangert et folkemøte om politireformen. Rundt 50 tilhørere møtte opp i Rådhussalen for å høre om og dele erfaringer rundt nærpolitireformen.

Her deltok også leder for politiet i Vesterålen og Lofoten, Per Erik Hagen.

– Folkemøtet på Lødingen er viktig, ettersom vi er tett på en kommune i Norge som har mistet sitt lensmannskontor, og opplever hva slags polititjeneste de har nå kontra da de hadde lensmannskontor. Det er viktig å høre hvordan dette oppleves både for de ansatte i etaten i området og ikke minst for innbyggerne her, sier Bolstad.