Forbundsstyret hos Kripos

Forbundsstyret Hos Kripos

Politiets Fellesforbund sitt styre har i dag hatt møte hos PF Kripos. – Det er viktig for oss å komme ut og se hva som rører seg ute i de ulike distriktene og særorganene, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Det ble besluttet i januar at forbundsstyremøtene fire ganger i året skal avholdes i de ulike lokallagene, der medlemmene fra de lokale styrene gis anledning til å være observatører.

- Dette er første gang vi har lagt et styremøte ute hos et lokallag. I dag fikk vi et nærmere innblikk i situasjonen hos særorganet Kripos. De gjør en meget god jobb og de besitter en viktig spisskompetanse. Vi er opptatt av å være tett på medlemmene. Det at vi legger møtene ut gir også en fin anledning til at de lokale tillitsvalgte blir lit bedre kjent med oss i styret og hvordan vi jobber, avslutter Bolstad.

Neste forbundsstyremøte er i PF Nordland.