Forbundsstyret hos PF Nordland

Forbundsstyret Hos Pf Nordland

- Vi er opptatt av å være tettest mulig på lokallagene og medlemmene, sier leder av Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, som sammen med resten av forbundsstyret har møte hos PF Nordland i to dager.

Forbundsstyret skal i disse dagene i Bodø besøke både politihuset og den samlokaliserte nødsentralen. Politimester Tone Vangen gjestet møtets første dag. Hun fortalte at Nordland politidistrikt har hatt en positiv utvikling når det gjelder ressurssituasjonen, men det er fortsatt mange udekkede behov.

- Vi er ikke et rikt politidistrikt, men vi er rike på folk. Våre ansatte er gull. Vi har hele tiden hatt et bra samspill med de tillitsvalgte og vi har jobbet godt sammen i en krevende omstillingsperiode. De gir oss konstruktive korreksjoner og innspill som gir oss et best mulig beslutningsgrunnlag, sier Vangen.

Bolstad roser politimesteren for hennes positive innstilling til samarbeid.

- Jeg setter pris at det er godt samarbeid med politimester Tone Vangen og PF Nordland. Et godt og tillitsfullt samarbeid er fruktbart og gir helt klart bedre resultater, sier forbundslederen.

Viktig å reise ut i distriktene

Han påpeker at det er viktig for forbundsstyret å komme ut og se hva som rører seg ute i de ulike distriktene og særorganene.

- Vi står midt inne i en historisk stor reform og det er vanskelige tider for mange politidistrikter. I dag har vi fått et nærmere innblikk i situasjonen hos Nordland. Det er et stort distrikt med store avstander. De sliter med en svært stram økonomi og de har store etterslep både når det gjelder bemanning og utstyr, sier Bolstad.

Det ble besluttet i januar at forbundsstyremøtene fire ganger i året skal avholdes i de ulike lokallagene, der medlemmene fra de lokale styrene gis anledning til å være observatører.

- Det at vi legger møtene ut fra forbundskontoret gir oss en god anledning til at de lokale tillitsvalgte blir bedre kjent med oss i styret og hvordan vi jobber, dessuten får vi lyttet til de som har skoa på. PF Nordland med lokallagsleder Marina Sørgård i spissen gjør en meget viktig og solid jobb, sier Sigve Bolstad.