Nasjonal lederkongress PFPL 2018

Fornøyde deltakere på årets lederkongress 2018

Fornoyde Deltakere Pa Arets Lederkongress 2018

- Vi i PF Politilederne (PFPL) er veldig fornøyde med å ha fått samlet om lag 170 ledere fra alle politidistriktene og særorgan, noe som er ganske unikt i politisammenheng.

Dette konstaterer leder av PFPL, Lars Reiersen. Han er samtidig glad for at veldig mange av deltakerne har uttrykt at de har vært fornøyde med de tre fagdagene i Asker.

Allsidig program

Etter at forbundsleder Sigve Bolstad hadde åpnet årets lederkongress med en statusrapport om hvilken tid man står i som fagforening og hvilke utfordringer man møter, etterfulgte flere spennende foredrag fra både norsk politi- og justissektor og øvrig sivilsamfunn.

 - Det har vært mange gode, og inspirerende foredragsholdere, og her får vi faglig påfyll og et pusterom i hverdagen, sier Gry Lene Sem i Oslo Politiforening.

- Det har vært en veldig positiv opplevelse. Det er et variert program, med mange forskjellige vinklinger på ledelse. Som gjør at vi kanskje får tematikk og foredrag, som vi ikke får andre steder, legger Øyvind Lorentzen i Politiets Fellesforbund Finmark til.