Fysiske kurs i Nydalen igjen

Susanne og Finn Tore kursrom

Etter halvannet år kan Politiets Fellesforbund endelig invitere sine tillitsvalgte på kurs i egne lokaler i Nydalen igjen. Først ut er kurs for kvinner med lederambisjoner og modul 1 i grunnopplæringen alle tillitsvalgte burde ha.

– Fordelen med at vi nå kan møtes fysisk igjen er at vi får bedre faglige diskusjoner, mulighet til å knytte kontakt og bygge nettverk og dele erfaringer med hverandre på en helt annen måte enn da vi møttes digitalt, sier Susanne Wathne, fagleder kurs og konferanse i Politiets Fellesforbund.

Fagforeningen har fortsatt med opplæringen av sine tillitsvalgte gjennom pandemien med profesjonaliserte digitale kurs.

Spennende og viktige kurs

Finn-Tore Pettersen er ny forbundssekretær og opplæringsansvarlig i Politiets Fellesforbund. Han gleder seg til å komme i gang med fysiske kurs.

– Det vi starter med først er et kurs for kvinnelige tillitsvalgte hvor vi ønsker å samle kvinnelige tillitsvalgte som har et ønske om å bli ledere, ta på seg verv og utvikle seg selv. Videre skal vi i gang med grunnopplæring igjen, og modul 1 er viktig for alle nye tillitsvalgte som trenger å lære mer om rollen som tillitsvalgt og hva som forventes av dem, sier Pettersen.

Dette er kursene du kan melde deg på

Kvinner med lederambisjoner 25-28 oktober 2021

Kurset er et motivasjonskurs for kvinnelige tillitsvalgte som har lederambisjoner eller ønsker å påta seg høyere verv. Foredragsholdere med erfaring fra Politiets Fellesforbund kommer og deler sine erfaringer, men også eksterne foredragsholdere. For å trekke frem noen, kommer Lise Klavenes for å holde et spennende foredrag om sine erfaringer som kvinnelig leder i et mannsdominert yrke.

Grunnopplæringens Modul 1 – Tillitsvalgtes rolle 8-11.november 2021

Politiets fellesforbund tilbyr grunnopplæring for alle tillitsvalgte. Grunnopplæringen består av totalt fire moduler, hvor Modul 1 og Modul 2 anbefales tidlig i tillitsvalgtkarrieren. I Modul 1 vil det være temaer som tillitsvalgtes rolle, grensedragninger, medbestemmelse, medvirkning m.m. Kurset holdes i forbundskontorets lokaler i Nydalen. Her vil det bli mange gode faglige diskusjoner, nettverksbygging og erfaringsutveksling.

Kurs i presentasjonsteknikk 25.november 2021 – digitalt for tillitsvalgte på alle nivå

Gruer du deg når du skal holde en presentasjon eller formidle et budskap når alles oppmerksomhet er rettet mot deg? Tenker du at det virker så lett for andre og skulle ønske det var deg? Da skal du holde av 25. november for å delta på kurs i presentasjonsteknikk. Målgruppen er tillitsvalgte på alle nivå. For at flest mulig skal kunne delta, blir kurset avholdt digitalt. Innholdsmessig skal dagen inneholde enkle og små tips om hvordan presentasjoner, innlegg med mer kan gjøres for å overvinne presentasjonsskrekken eller løftes et hakk.

Påmelding skjer via Min side på PF.no og påmeldingsfristen for alle kursene er 7. oktober, så meld dere på nå!