Går digitalt i koronakrisen

Webinarillustrasjon

Foto: picjumbo.com/Pexels

Koronasituasjonen gjør det nødvendig å finne nye måter å arrangere kurs og samlinger på. Politiets Fellesforbund skal nå gjennomføre sin første digitale fagdag.

Siden starten av mars har Politiets Fellesforbund utsatt alle fysiske kurs og samlinger. Nå som situasjonen tilsier at det fortsatt vil bli vanskelig å gjennomføre fysiske møter med mange mennesker i den kommende tiden, har forbundet sett seg om etter nye måter å tilby faglig påfyll for medlemmer og tillitsvalgte.

I den forbindelse skal man gjennomføre en digital fagdag i form av et «webinar», og først i rekken er da en digital fagdag om arbeidstid/reisetid. Målgruppen for denne er personer fra lokallagene med interesse for emnene arbeidstid og arbeidstidsbestemmelsene.

Enklere for flere å delta

- Mange i forbundet har alt deltatt på ulike digitale kurs og webinarer, i tillegg til at tilnærmet alle møter er flyttet over til videokonferanser. Dette blir imidlertid første gang forbundet selv gjennomfører et slikt digitalt kurs, og vi ser fram til å høste erfaringer og se hvilke muligheter dette kan gi oss, forteller Susanne Wathne, prosjektleder i Politiets Fellesforbund.

Hun tror det kan være mulig å utnytte mulighetene digitale kanaler gir både nå og i framtiden.

- Det er mange fordeler med å møtes fysisk, som at man kan bli bedre kjent med andre kursdeltagere og foredragsholderne. Samtidig er det også i en normal situasjon utfordrende for en del potensielle deltagere å sette av tid både til å delta på selve kurset og gjerne også til å reise for delta. Derfor kan erfaringene vi gjør oss nå åpne for at vi også i framtiden gjennomfører noen digitale kurs, selv om vi nok først og fremst kommer til å møtes fysisk igjen når det blir mulig, forteller Wathe.

Arbeidstid på dagsordenen

- Dette er ikke noe vi har gjort før, men situasjonen vi befinner oss i gjør det nødvendig å tenke litt nytt. Vi er selvsagt opptatt av å bruke tid på å finne fram til løsninger som opprettholder beredskapen i norsk politi og tar vare på arbeidstagerne i politiet, men vi må også fortsette arbeidet vi gjør med kurs og opplæring for tillitsvalgte. At vi har god oversikt over hvilke rettigheter og muligheter som ligger i arbeidstidsbestemmelsene har denne situasjonen vist viktigheten av, forteller Roar Fosse, forhandlingssjef i Politiets Fellesforbund.

Marius Bækkevar, forbundssekretær i Politiets Fellesforbund og kursleder for fagdagen, er også spent på hvilke erfaringer man vil gjøre seg med den digitale fagdagen. Han forteller at temaene for den digitale fagdagen er arbeidstidsbestemmelser, reisetid og emner som er relatert til dette.

- Dette var noe vi skulle gjennomført en «tradisjonell» fagdag på i mars, men som ble utsatt grunnet koronaviruset. Nå ser vi fram til å teste ut hvordan vi kan få gjennomført deler av dette opplegget digitalt. Vi vet det er et behov og et ønske ute blant medlemmene og de tillitsvalgte om faglig påfyll, og at mange har spørsmål de gjerne ønsker svar på, forteller Bækkevar.

Er du i målgruppen for den digitale fagdagen? Du finner påmelding på Min side. Fagdagen gjennomføres torsdag 14. mai kl. 9-13, med én times pause. Program for fagdagen og mer informasjon om opplegget er sendt ut til lokallagene og er tilgjengelig på Min side.