Geir Solem er «Årets leder»

Rets Leder 2017 Geir Solem

Juryen har særlig lagt vekt på at årets leder er faglig sterk med fokus på oppgaven, medarbeidere, egen enhet og politidistriktet.

Geir Solem fikk prisen «Årets leder» under Lederkongressen 2017 i Trondheim.

I konkurranse med flere andre dyktige nominerte i politietaten var det han juryen valgte ut.

Solem hadde dessverre ikke anledning til å være i Trondheim for å motta prisen, men han sendte følgende takkemelding etter å ha fått beskjed om han var den første vinneren av det som skal være en årlig utmerkelse og hederspris:

"Jeg skulle gjerne vært i Trønderhovedstaden og deltatt på lederkongressen, men det lot seg dessverre ikke gjøre.

Først må jeg få si at det er stor stas å mota denne prisen. De siste årene har ledelse i politiet i liten grad blitt omtalt med positive fortegn, det er derfor hyggelig at ledelse blir satt i fokus på denne måten. Det er motiverende! 

Jeg må få takke de som har nominert meg og juryen for deres utvelgelse. Det er svært mange dyktige ledere i politiet så det er med den største ydmykhet jeg mottar denne prisen.

Jeg ønsker også å takke medarbeiderne i Øst som jeg har hatt , og har gleden av å jobbe sammen med. Takk for at jeg har fått deres tillit til å lede. Ledelse har ingen verdi i seg selv. Det er medarbeiderne i Øst og i resten av politiet som hver dag står på for at Norge skal være et trygt og sikkert land å bo i."

Juryens begrunnelse

"Årets leder i politiet utmerker seg ved å være analytisk, helhetsorientert og strategisk. Han er en politileder med mot og høy integritet. Han har i en krevende tid vært tydelig på målene samtidig som han har vært en lyttende leder som tar sine ansattes meninger og synspunkter på alvor.

Han er til stede for sine ansatte og utviser stor grad av åpenhet. Han har skap god forståelse for endringsprosessene i sin enhet. Han vektlegger involvering av medarbeidere i ledelses- og endringsprosesser. Årets politileder setter tydelige krav, både til ansatte og til ledere. Han ser politiet i et samfunnsperspektiv og vektlegger samarbeid og dialog med lokalsamfunnet politiet skal tjene.

Han er løsningsorientert og ikke redd for å ta beslutninger som han mener er til det beste for løsing av oppdraget og for drift og utvikling av politidistriktet. Han er utviklingsorientert, og han lytter bevisst til fagmiljøene.

Årets leder i politiet fremstår som kunnskapsrik med høy faglig standard. Han utviser engasjement og klar resultatorientering og han har stor arbeidskapasitet. Han har i tillegg til en krevende jobb tatt en masterutdanning i ledelse, og nyter stor grad av tillit og fremstår som en god rollemodel for sine ansatte.

Årets leder i politiet 2017 er politiutdannet og har erfaring som operativ politi og ledererfaring fra flere mellomlederstillinger. Han har vært leder for Fellesoperativ enhet, Felles etterforskningsenhet, og har vært konstituert som stasjonsjef ved Follo politistasjon. Han er nå leder for PST i Øst politidistrikt.

Juryen har særlig lagt vekt på at årets leder er faglig sterk med fokus på oppgaven, medarbeidere, egen enhet og politidistriktet. Han er en resultat- og utviklingsorientert leder som har tillit til sine medarbeidere, og vektlegger samarbeid og utvikling av et godt arbeidsmiljø. Han er en leder som er tydelig på mål og resultater uten å utøve detaljstyring.

Årets leder er en god rollemodell for fremtidens ledere i politiet.

Vinneren av prisen «Årets leder» i politiet 2017 er Geir Solem, Øst politidistrikt."

Juryen «Årets leder» 2017

Terje Nybøe, førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet

Linda Lai, professor i ledelse, BI

Grete Metlid, politiinspektør, Oslo pd

John-Erik Vika, ordfører i Eidsvoll

Rune Glomseth, Politihøgskolen

Hans Sverre Sjøvold, politimester i Oslo

Sigve Bolstad, forbundsleder PF

Benedicte Bjørnland, leder PST