Gjennomgående fornøyde medlemmer

Pf Fane

– Vi er takknemlig for at mer enn 36 prosent av våre medlemmer har benyttet anledningen til å si hva Politiets Fellesforbund gjør riktig og hva som kan gjøres enda bedre, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Politiets Fellesforbund ønsker å være den foretrukne fagforeningen for alle ansatte i politiet, og for å være det må vi undersøke i hvilken grad våremedlemmer opplever å bli sett og ivaretatt. Det er hovedårsaken til at vi i fjor sendte ut en spørreundersøkelse til alle våre medlemmer - i overkant av 17 000.

Rapporten fra denne undersøkelsen kan du laste ned her.