Har du en lederspire i magen?

Kk Trinn 1 Gruppebilde April 2019

– Kurset sikter mot å få de rette kvinnene i lederposisjoner, både i politiet og hos oss, sier fagforeningens kurs- og opplæringsansvarlig, Liv Ova Graham.

Dette kurset i Politiets Fellesforbund avholdes 23. - 25. april. Pågangen har vært stor for å få delta, der hovedhensikten med kurset først og fremst er å motivere innen ledelse for de kvinnelige tillitsvalgte i fagforeningen.

Populært og nyttig kurs

Kurset har fått topprangering gjennom flere, tidligere evalueringer. Og med 41 deltakere denne fjerde gangen som kurset arrangeres, sier det noe om hvor etterlengtet dette lederkurset i realiteten er.

Når Politiets Fellesforbund ser at så mange av sine kvinnelige tillitsvalgte ønsker å la seg inspirere og motivere til å ta på seg et høyere verv, eller bli en av politiets ledere i fremtiden, så ønsker vi å legge til rette for dette ved å satse målrettet.

– Med kun 21 prosent kvinnelige ledere med politifaglig bakgrunn i politi- og lensmannsetaten, ønsker fagforeningen å bidra til å løfte dyktige kvinner opp og frem, nettopp ved å motivere dem gjennom dette tre-dagers kurset innen ledelse, sier Graham videre.

Fagforeningen skal ikke satse på kvinner fordi de er kvinner, men først og fremst fordi de er høyt kvalifiserte og dyktige medarbeidere, med et stort potensial.

Politiets Fellesforbund ønsker videre å motivere og å tilrettelegge for at kvinnelige tillitsvalgte tidligere i sine karrierer velger veier som setter dem raskere i posisjon til å konkurrere på lederverv og lederstillinger i politiet.

Styrke i forskjellene

For nestleder i Politiets Fellesforbund, Unn Alma Skatvold (bildet under), ligger en av styrkene i kurset i variasjonen av kvinnelige ledere som kommer for å snakke for, og med, deltakerne.

Uas

– Det er jo mange forskjeller blant deltakerne, på samme måte som at det finnes flere ledertyper eller måter å lede på. Mitt budskap er å være tro mot den man er og å vise min måte å være leder på. Og kanskje er det en gjenkjennelsesfaktor der blant noen av deltakerne, eller de ser at de kan stake ut sin kurs og være leder slik de ønsker, forteller Skatvold.

Ulike formater og typer

Stine B. Nygård er også blant dem som foredrar på kurset (bildet under). Hun fokuserer på å fortelle om sine erfaringer fra rollen som lokallagsleder i Politiets Fellesforbund Sør-Øst og som topptillitsvalgt styremedlem i fagforeningen, samtidig som hun hele tiden søker å balansere tilværelsen mellom yrkeslivet og familielivet.

Stine Kurs 002

– Ledere kommer i alle formater og typer, og alt er egentlig greit. Noe av det viktige som jeg synes, er at vi sørger for å heie på hverandre og at vi innser at det er hardt arbeid som fungerer, sier Nygård.

Nygård mener at det er fullt mulig å kombinere familieliv og en krevende jobb. – Men da er du samtidig nødt til å nedprioritere noe, for å få dette til. Det kan bety at det da heller får være med at det for eksempel blir litt mer støv rundt deg i hjemmet og noen færre tellekanter i skapene, sier Nygård med et glimt i øyet.

Forbundsleder, Sigve Bolstad (bildet under), deler også fra noen av sine egne erfaringer som leder.

Sb Kk

– Dette er et flott kurs, der deltakerne også får bygget relasjoner og utvekslet erfaringer med hverandre. I denne settingen, så snakker jeg samtidig noe om ledelse og lederskap, samt hvor viktig det er å ha mangfold på en arbeidsplass for å lykkes. Og, ikke minst, så får kursdeltakerne og jeg sammen reflektert rundt hvordan du kan skape nok motivasjon til at folk ønsker å bli ledet av nettopp deg. Så har deltakerne også fått et innblikk i mine tre lederstjerner, sier Bolstad.

Bolstad sier videre at det handler også om å bygge gode team, som toppleder, der du har folk rundt deg som er dyktigere enn deg selv i enkeltsaker. Han poengterer at en alltid bør tenke på at det er totaliteten som er viktig, og ikke sette seg selv i fokus.

– Så dreier det seg også om å være tro mot egne verdier, der jeg for egen del alltid har forsøkt å sette familien først. Dette er også noe som jeg er opptatt av å praktisere overfor dem som jeg har rundt meg. Jeg tror at når en er tydelig på slike budskap, så senker man terskelen slik at også andre kan motiveres til å påta seg lederposisjoner. Dette er også noe av hensikten med dette kurset, der jo tittelen er "Har du en lederspire i magen?". Selvsagt, så handler det om hardt arbeid. Men det går an å planlegge og å tilrettelegge, samt å bruke de dyktige medarbeiderene rundt seg, påpeker Bolstad videre.

– Det er tydelig at innholdet i kurset treffer kursdeltakerne med faglig og mentalt påfyll innen temaene tidsstyring, veivalg og verdivalg. Vi er glade for å ha på plass dyktige topptillitsvalgte og ledere som deler av sine erfaringer, fra både arbeidspraksisen og livet de står i som ledere, avrunder Graham.