Hedret med likestillingspris

Hedret Med Likestillingspris
Politibetjent Bård Stensli fikk i dag YS' likestillingspris for det arbeidet han har gjort for likestilling og homofiles plass i politiet.

Stensli har i flere år jobbet for, og påpekt viktigheten av, å vise at homofile og lesbiske har en plass i politiet. 

Han blir av YS-leder Jorunn Berland omtalt som en unik rollemodell og ildsjel, og hun nevnte hvor mye omtale årets vinner hadde fått:

– Dette er nok første gang en vinner av denne prisen blir intervjuet i beste sendetid på NRK, sa hun.

Helt siden 2005, året da tolv politifolk for første gang deltok i Pride-paraden i uniform, har han vært politiet sitt ansikt i media når det gjelder likestilling- og mangfold i etaten.

En utrolig verdig vinner

Stensli begynte i politiet i 1988, og har i mange år vært åpen om at han er homofil.

– Bård sin innsats har vært uvurderelig. Han har snakket om en tematikk det tidligere har vært lite snakk om i norsk politi, og har vært en foregangsfigur hva gjelder likestilling og mangfold i politiet, sier forbundsleder Sigve Bolstad om prisvinneren.

Jobben som gjøres har en effekt

I takketalen sin poengterte Stensli at dette på ingen måte hadde vært et énmannsarbeid, og at kolleger i Oslo politidistrikt, PST og i Politiets Fellesforbund hadde vært gode støttespillere å ha i arbeidet med å jobbe for likestilling, mangfold og akseptanse i politiet.

Han nevnte også at han kunne se effekten av arbeidet som ble startet for så mange år siden, og hvor mye det gledet han.