Årsmelding 2020:

Her er årsmeldingen for 2020

Hund og bil

Foto: Politiet

I årsmeldingen kan du hvert år lese mer om de viktigste sakene og områdene Politiets Fellesforbund jobber med. Nå er utgaven for 2020 publisert.

Politiets Fellesforbund er den største fagforeningen i politi- og lensmannsetaten med over 17 000 medlemmer, og vi organiserer medlemmer fra de fleste yrkesgrupper i hele justissektoren.

Tema i årsmeldingen er blant annet lønn og arbeidsvilkår, politiske gjennomslag, kursvirksomheten, utvalgenes arbeid og mange andre saker.

> Gå til: Årsmelding for Politiets Fellesforbund 2020

Det er landsmøtet som behandler og vedtar årsmeldingene. Siden landsmøte 2020 ble utsatt til november 2021, er årsmeldingen for 2020 publisert først nå. Senere i år vil årsmeldingen for 2021 bli publisert.