Informasjon fra Gouda om Orkanen Dorian

PF Forsikring

Utvider avbestillingsdekningen på Helårsforsikring til å gjelde for reiser til de områdene som nå er under evakuering – med utreise til og med onsdag 4. september.

For PF Reiseforsikringer (Business FLEX) gjelder følgende i henhold til vilkår punkt 12.3.3:

12.3.3
Epidemi, naturkatastrofe, terrorhandling eller annen krigslignende handling, som inntreffer innenfor 14 dager før planlagt utreise, og muliggjør forsikredes innreise og/eller er i strid med norsk Utenriksdepartements eller stedlige myndigheters offisielle reiseråd.

Dersom det ikke er gitt offisielle reiseråd fra norske eller stedlige myndigheter, vil Gouda eller Gouda Alarm vurdere dekning i hvert enkelt tilfelle.