Informasjon om reiseforsikring vedrørende brannen ved Stavanger Lufthavn Sola

PF Forsikring

Flytrafikken til og fra Stavanger lufthavn har startet opp igjen etter brann i parkeringshuset. Kundene blir bedt å om forholde seg til informasjon på avinor.no og fra sitt flyselskap.

Hva dekker reiseforsikringen:

Hendelsen er i utgangspunktet utenfor det reiseforsikringen dekker under forsinkelse, men vi ønsker likevel å hjelpe disse kundene.

  • Vi erstatter alternativ transport for å innhente planlagt reiserute.
  • Kundene skal likevel først kontakte transportøren for mulig refusjon/ombooking av billetter. Og det skal gjøres fradrag for billett og andre kostnader som dekkes/refunderes av transportør.

Bilforsikring

Avinor skriver dette:

«Til parkeringskunder som har bilen sin parkert på Stavanger lufthavn.

Det er for tidlig å svare på hvilke biler som er skadet. Når situasjonen er avklart og vi har mer informasjon vil vi sende ut kontaktinformasjon. Ta dermed videre kontakt for å avklare om din bil er skadet. Vi beklager på det sterkeste de ulempene dette medfører.»

Hva dekker bilforsikringen

  • Kundene må ha Pluss, Kasko eller Delkasko for å få dekket skade som følge av brann. Skadene registreres som brannskade. Det vil si at skadene ikke medfører bonustap.
  • Egenandel trekkes
  • Leiebil

Kunder med leiebilsdekning som har bilen parkert i den berørte delen av anlegget og ikke får ut bilen, får dekket leiebil inntil det eventuelt avklares at bilen er uskadd. For disse kundene dekkes også hjemtransport dersom bilen ikke kan benyttes til hjemturen når de lander.

Tips til kunder: Hvis bilen er sotskadet eller nedsotet så bør den ikke startes før luftfiltre er renset (da unngår man skader som følge av at soten dras inn i kupeen). Er bilen kun nedsotet så transporteres den direkte til bilpleiefirma og ikke til karosseriverksted.