Intervjurunde som engasjerte

Sivile kontaktpersonernov2

En egen arbeidsgruppe er nedsatt for å se på hvordan PF best mulig skal ivareta de ulike medlemsgruppene som ligger under dagens sivilutvalg i fremtiden. Under samlingen for sivilutvalget sist uke ble det gjennomført dyptgående gruppeintervjuer for å identifisere problemstillinger og mulige løsninger.

- Det har vært en veldig bra samling med mye godt faglig innhold. Arbeidsgruppen for utvalgsstruktur gjennomførte en stor del av den første dagen. Her ble det gjort et godt stykke arbeid med tanke på å stake ut kursen for hvordan vi skal ivareta medlemmene i tiden fremover, sier Øyunn Myklestul-Jensen, leder av sivilutvalget.

- Det ble et nyttig møte med de sivile kontaktpersonene. Vi fikk tilbake mange gode innspill fra en gruppe som var godt forberedt. Det skal være flere møter framover. Vi skal systematisere innspillene og jobbe videre - før vi skal levere en god rapport til det neste landsmøtet, sier Ørjan Hjortland som leder OU-utvalget som ser på hvordan PF kan ivareta medlemmene best mulig.

Hun forteller at sivilutvalget i løpet av samlingen var innom både sivil lønn, lokalt arbeid, strategisk arbeid og aktuelle saker fra Politiets Fellesforbund sentralt. Også PF Forsikring og verving ble gjennomgått.

- Deltagerne utvekslet både utfordringer og gladsaker. Mange av deltagerne hadde ikke møtt hverandre før, og da ble dette n gylden anledning til å bygge nettverk, sier Øyunn Myklestul-Jensen.

Kjetil Valrygg

Kjetil Valrygg.

- Imponerende intervjurunde

Kjetil Valrygg fra PF Nordland var en av deltagerne. Han var svært godt fornøyd med samlingen:

- Det har vært en veldig givende samling med mange gode diskusjoner. Jeg var imponert over innholdet i intervjurunden som arbeidsgruppen for utvalgsstruktur gjennomførte. Det var stor takhøyde og veldig ærlige tilbakemeldinger som jeg er sikker på at er viktige for arbeidsgruppen i det videre arbeidet. Jeg ser fram til samlingen i februar. Dette er en sak jeg har engasjert meg veldig i gjennom flere år. Samlinger som denne skaper gode samtaler og nettverksbygging som tas med hjem til det videre arbeidet for alle våre medlemmer, sier Kjetil Valrygg.