Justisministeren fikk presentert programpakka

Justis2a

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og andre av toppene i departementet møtte PF tidligere denne uka.

Tirsdag ettermiddag møtte justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl PF for å bli presentert for Politiets Fellesforbunds seks prioriterte saker inn mot stortingsvalget 2025: – Jeg lover å sette meg godt inn i programpakka og synes at presentasjonen fra Politiets Fellesforbund var både lærerik og nyttig, sier Enger Mehl.

– Hele organisasjonen står bak hvilke saker som er blinket ut som PFs viktigste. Vi ser fram til et godt samarbeid med alle politiske partier. Vårt mål er å bidra til å utforme politikk som ivaretar både innbyggerne, samfunnet og politiansatte, sier forbundsleder Unn Alma Skatvold.

Dette er de seks punktene i programpakka:

  1. Politibemanningen må styrkes.
  2. Nytt Politirolleutvalg og mer langsiktig planlegging i politietaten.
  3. Generell bevæpning av norsk politi.
  4. Et kompetanseløft gjennom etter- og videreutdanning ved Politihøgskolen.
  5. Yrkesskadeerstatningen for psykiske senskader må forsterkes.
  6. Identitetsskjerming for politiansatte.

– I møtet med justis- og beredskapsministeren og de andre toppene fra departementet viste vi også til konkrete eksempler på hvor viktig verktøy generell bevæpning kan være. Det ble vist videoopptak av noen av de sakene som har resultert i størst medieoppmerksomhet de siste årene, og det var politiansatte på plass som kunne gjenfortelle dramatiske hendelser hvor rask tilgang på våpen har bidratt til å redde liv, forteller Skatvold.

Hun legger til at Politiets Fellesforbund erfarer at klimaet for å diskutere generell bevæpning nå har endret seg.

– Vi skal derfor jobbe aktivt opp mot de ulike politiske partiene for å få gjennomslag i inneværende stortingsperiode og opp mot partienes programprosesser mot stortingsvalget i 2025, kommenterer forbundslederen.

Politirolleutvalg

Politiets Fellesforbund har tatt til orde for et nytt politirolleutvalg og en mer langsiktig planlegging av politietaten. Her ville ikke Emilie Enger Mehl umiddelbart over bordet ta initiativ til å sette ned et utvalg, men hun takket ja til Politiets Fellesforbunds invitasjon om ytterligere møter for å bli kjent med argumentene og hva som vil være gevinsten for både etaten og samfunnet.

– Alt i alt følte jeg at det ble et nyttig møte med toppene i Justis- og beredskapsdepartementet. Det er viktig å møte beslutningstagerne. Og fra Politiets Fellesforbunds side er vi vant til å jobbe møysommelig, tålmodig og langsiktig – selv om vi også er utålmodige med å få på plass et positivt resultat, sier Unn Alma Skatvold.

Bred prosess i organisasjonen

Politiets Fellesforbund har hatt en bred prosess i organisasjonen for å diskutere fram de seks prioriterte sakene.

– Fra nå og helt fram til valget kommer Politiets Fellesforbund til å ha jevnlig kontakt med alle de politiske partiene på Stortinget for å gjøre våre argumenter kjent. Det er svært viktig å møte beslutningstagerne og bruke tid på å beskrive både problemstillingene og løsningene. Og vi er nøye på å være en troverdig aktør som er godt forberedt og faktaorientert, sier forbundssekretær Linda Verdal som er ansvarlig for oppfølgingen av den politiske programpakka.