Kåring av årets leder i politiet 2020

Årets leder 2019

I 2019 ble lensmann Øyvind Verpeide (t.h.) i Haram tildelt prisen for årets politileder. Her sammen med politidirektør Benedicte Bjørnland og forbundsleder Sigve Bolstad (t.v.) under utdelingen.

Alle ansatte i politiet oppfordres med dette til å nominere sin kandidat til årets leder i politiet 2020. Vi ønsker å få inn kandidater som har utmerket seg ved sitt lederskap gjennom dette spesielle året.

Formål

Vi vet at det er mange dyktige ledere i politi- og lensmannsetaten som gjennom året har gjort en utmerket jobb. Vi ønsker derfor å finne de lederne som har utmerket seg ved sitt lederskap gjennom dette spesielle året, og håper dere vil hjelpe oss med det.

Denne prisen har som formål å fremme godt lederskap på alle nivåer i politiet!

Målgruppe

Målgruppen er ledere på alle nivå i politiet, uavhengig av fagforeningsbakgrunn, og om kandidaten har sivil-, jurist- eller politibakgrunn.

Det viktigste er at kandidaten er en god representant for ledere i norsk politi!

Hvordan nominerer jeg min kandidat?

Send en e-post til aretsleder@pf.no der du forteller hvem kandidaten er og hvorfor du synes han/hun fortjener prisen.

Beskriv hvordan kandidaten oppfyller kriteriene og send inn e-posten til juryen.

Alle kan nominere, alene eller sammen med andre! Det viktigste er at du/dere gjennom nominasjonen beskriver for juryen hvorfor nettopp denne kandidaten fortjener prisen som Årets leder i politiet 2020. Bruk gjerne kriteriene for å beskrive hvorfor nettopp din kandidat fortjener prisen Årets leder i politiet. Nominasjonen er grunnlaget for vurderingen i juryen.

Det er ingenting i veien for å foreslå kandidater som har vært nominert tidligere!

Kriterier for årets leder i politiet

  • Setter klare mål, har god gjennomføringsevne, og legger til rette for å motivere og utvikle gode fagmiljø.
  • Er en god rollemodell for sine ansatte, og skaper tillit og et godt arbeidsmiljø i samarbeid med ansatte, vernetjeneste og tillitsvalgte.
  • Fremstår med høy faglig og etisk standard, med stor grad av integritet og åpenhet.
  • Har gode samarbeidsevner, og setter publikum i fokus.
  • Er en kreativ og framtidsrettet person som skaper gode resultater i samhandling med andre.

Jury med høy lederfaglig kompetanse

Det er satt sammen en faglig god jury som skal vurdere de innsendte bidragene, og som får den vanskelige oppgaven det er å velge ut den som kåres til årets leder i politiet.

Juryen er helt suveren, og deres avgjørelse er endelig.

Juryen består av:

  • Benedicte Bjørnland, politidirektør
  • Linda Lai, professor i ledelse, BI
  • Hans Sverre Sjøvold, sjef PST
  • Sigve Bolstad, forbundsleder i Politiets Fellesforbund
  • Lillian Bersaas Borge, namsfogd i Vest (NPL)

Alle som blir foreslått får en tilbakemelding om at de er nominert, og det i seg selv er en god tilbakemelding til din leder.

Vi håper du/dere vil være med å kåre årets leder i politiet!

Fristen for å nominere er 30. oktober 2020 kl. 12.00.