Kilden er ikke et internt intranett

Unn Alma14 1

Det er dessverre mulig at Politidirektoratet kan bli nødt til å gi innsyn i innlegg som publiseres på Kilden. Både navn, bilde og kommentarer kan bli forlangt gitt ut om noen ber om innsyn. Politiets Fellesforbund maner til varsomhet knyttet til hva man legger ut på Kilden.

Det er Justis- og beredskapsdepartementet som har overprøvd Politidirektoratet i en sak hvor en privatperson ba om innsyn i kommentarer knyttet til en bestemt sak på Kilden. Politidirektoratet unntok kommentarer fra innsyn, men ble overprøvd av Justis- og beredskapsdepartementet.

– Kilden er ikke lengre å betrakte som et intranett, hvor man trygt kan legge ut bilder, navn og kommentarer som er beregnet på kollegaer og et internt publikum. Nå kan politiet måtte gi innsyn i dette. Det er nå viktig at arbeidsgiver er tydelig overfor sine ansatte på at det kan bli bedt om innsyn. Det er derfor utrolig viktig at de ansatte forstår at Kilden ikke lengre er å betrakte som et intranett, sier Unn Alma Skatvold, forbundsleder i Politiets Fellesforbund.

Vold og trusler øker

Forbundslederen trekker fram at det er særlig uheldig at krav om innsyn på saker lagt ut på Kilden virker å komme i en tid hvor vold og trusler mot ansatte i politiet øker, og hvor Politiets Fellesforbund jobber aktivt for en lovendring om identitetsskjerming av ansatte.

– Vi ser dette i sammenheng med en voldsom økning i generelle innsynsbegjæringer til politiet hvor både identifisering og kartlegging kan være et av motivene. Personer som ber om innsyn kan være anonyme med fiktive navn og motiv for innsyn kan man ofte bare spekulere i, fortsetter Unn Alma Skatvold.

Tenk deg om

– Jeg vil gå så langt som å be ansatte virkelig tenke seg om før de poster noe på Kilden. Det må heller skapes andre arenaer for å ytre seg – arenaer som er viktige å ha for å utvikle etaten og for å la de ansatte oppleve at de har en stemme i arbeidshverdagen, sier forbundsleder Unn Alma Skatvold.