Kjetil Rekdal gikk av som leder i Politiets Fellesforbund Vest

Nytt Styre Vest

Etter ti år som lokallagsleder gav Rekdal over roret til Ørjan Hjortland på årsmøtet til PF Vest i Voss tirsdag.

Rekdal har fått jobb som leder for Felles enhet for operativ tjeneste i Vest politidistrikt. – Det kommer en tid da selv den mest selvfølgelige lederen går videre, sa nyvalgt leder Ørjan Hjortland da han takket av Rekdal i jobben som lokallagsleder. Rekdal er den lokallagslederen som har sittet lengst i lokallagets historie. Han ble lokallagsleder i august 2009.

Takker Rekdal for innsatsen

Hjortland har vært nestleder de siste årene under Rekdal og var full av lovord om sin forgjenger. – Politidistriktet har gjort et klokt valg og får en veldig dyktig leder i deg. Du er utrolig flink til å ta vare på og heie frem de rundt deg, og gir mye av deg selv. Når du nå skal over på arbeidsgiversiden må du ikke glemme at vi som nå sitter i styret i PF Vest har lært forhandlinger av den beste, sa Hjortland, til latter fra salen.

Også forbundsleder Sigve Bolstad takker Rekdal for den viktige jobben han har gjort som lokallagsleder i Vest.

– Jeg er veldig takknemlig for den jobben Kjetil har gjort for lokallaget i Vest og for medlemmene i hele Politiets Fellesforbund. Jeg vil særlig trekke frem den jobben han har gjort med å sette varsling på agendaen og blant annet bidratt til at vi har fått en lovendring på dette området. Jeg er veldig glad for at Kjetil fortsetter i Forbundsstyret og som 2. nestleder i Unio, selv om han nå gir seg som lokallagsleder, sier forbundsleder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

Tar med seg fagforeningsverdiene inn i lederjobben

Det var en litt rørt Rekdal som takket for seg foran årsmøtet.

– Jeg er veldig stolt over å ha vært lokallagsleder for en så dyktig gjeng, og det har vært en fantastisk reise. Vi har tatt sikte på å være det beste lokallaget, en premissleverandør for politikken til Politiets Fellesforbund, og best på lønn. Akkurat på det siste der møter jeg meg selv litt i døra nå som arbeidsgiverrepresentant, sa Rekdal humoristisk.

Han mener han har mye å takke Politiets Fellesforbund for, og at forbundet har gitt han både muligheter, kunnskap, støtte, verdier og vennskap. Han sier at selv om han nå går over til arbeidsgiversiden vil verdiene hans fortsatt være de samme som når han har vært lokallagsleder.

– Jeg er en sterk tilhenger av den norske modellen, jeg er sterk tilhenger av god involvering, medbestemmelse og gjennom god dialog få til de beste resultatene for alle vi som jobber i etaten og de som vi er satt til å tjene, nemlig publikum, sier Rekdal.

Stor tillit til nytt styre

Ørjan Hjortland har fungert som leder av lokallaget siden august 2019, og skal nå fortsette dette arbeidet. Martin Kjelby ble valgt som ny nestleder.

– Jeg ønsker å gratulere både Ørjan og Martin og det øvrige styret her i PF Vest med tilliten. Ørjan har både som nestleder og fungerende leder nå i Kjetils fravær vist at han er hel ved og tar tak i både de pågående og nye viktige saker for medlemmene i Vest, sier Bolstad.

Også den avtroppende lederen var full av lovord for det nye styret.

– Også uten meg ved roret har Ørjan vist at de klarer å dra i land et godt lønnsoppgjør og vanskelige saker i PF Vest. Styret har den kompetansen som trengs for å videreføre arbeidet som er til det beste for medlemmene i distriktet, sier Rekdal.

Hjortland og Kjelby var glad for tilliten og gleder seg til å ta fatt på oppgavene som leder og nestleder.

Kjetil Rekdal
Etter ti år er Kjetil Rekdal ferdig som lokallagsleder i Politiets Fellesforbund Vest