Kurs for kvinnelige tillitsvalgte

Isabelle Bjorn Marit 2 1

Isabelle Ringnes, Bjørn Erik Thon og Marit Helen Stigen er blant de som innleder på kurs for kvinnelige tillitsvalgte.

Er du kvinnelig tillitsvalgt som ønsker å påta deg verv eller lederansvar? Bli med på kurs! Isabelle Ringnes, Bjørn Erik Thon og Marit Helen Stigen er blant de som kommer.

En gang i året gjennomfører Politiets Fellesforbund kurs for kvinnelige tillitsvalgte som ønsker å påta seg verv eller lederansvar. I år er kurset 9.-11. mai. Målet er å skape motivasjon og hjelpe tillitsvalgte i å reflektere rundt en fremtidig lederrolle.

– Vi ønsker at kursdeltakerne skal få en ny giv, lære seg å hente ut sitt potensiale, se viktigheten av mangfold og ta ansvar for egen måloppnåelse. Rett og slett være gode forbilder og tørre å satse på lik linje med «gutta», sier kursleder Marit Salater Rotmo. Hun er opplæringsansvarlig og forbundssekretær i Politiets Fellesforbund.

Mål for kurset

Etter endt kurs skal deltakerne:
• Ha økt motivasjon til å påta seg høyere verv eller lederansvar
• Politiets Fellesforbund – forstå tillitsvalgtrollen og hva kan du bidra med
• Kunne reflektere rundt fremtidige lederrolle i PF eller andre organisasjoner

Rotmo oppfordrer kvinnelige tillitsvalgte som ønsker å påta seg verv eller lederansvar til å melde seg på kurset. Påmeldingsfristen er 27. mars.

– Dette kommer til å bli et kjempegodt opplegg, med dyktige og inspirerende foredragsholdere som har bred erfaring og holder høyt faglig nivå. Dette blir både lærerikt, motiverende og et spennende kurs, sier hun.

Rotmo forteller at forbundet ønsker seg flere kvinner som tillitsvalgte og i ledende posisjoner.

– Tradisjonelt sett er majoriteten av ledere i norsk politi menn, men trenden begynner å snu. Politiets Fellesforbund har bidratt og vil fortsatt bidra i denne utviklingen. Likestilling kommer ikke av seg selv, og det er viktig å jobbe for god kjønnsbalanse både i lederstillinger og i tillitsvalgtappartet, sier hun.

Disse innlederne kommer

En rekke gode foredragsholdere er bekreftet til kurset. Det gjelder både Fawsi Adem, regionleder i HK Norge (Handel og Kontor); likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon; tech-gründer Isabelle Ringnes; og Marit Helen Stigen, lufthavndirektør ved Trondheim lufthavn (Avinor).

I tillegg kommer også forbundsleder Unn Alma Skatvold; Kari Anne Kristiansen, ny forbundssekretær med hovedansvar for likestilling og mangfold; og generalsekretær Per Erik Ommundsen.

Les mer om innlederne under:

(Med forbehold om endringer i programmet, endelig program vil publiseres for kursdeltakere på Min side.)

Unn Alma Skatvold – forbundsleder

Unn Alma er forbundsleder i Politiets Fellesforbund. Hun er den første kvinnelige lederen i den største fagforeningen i politiet. Siden 2020 har hun også vært første visepresident i European Confederation of Police (EuroCOP), en samarbeidsorganisasjon for politiforbund fra ulike land i Europa. Unn er kjent for å være en tydelig leder. Hun er uredd, tør å ta sjanser, men samtidig empatisk og ser de rundt seg. «Tør og ta sjansen, ALT GÅR.»

Isabelle Ringnes – techgründer

Isabelle Ringnes er gründer og Chief Evangelist i selskapet EqualityCheck.it som er en plattform for anonyme vurderinger om mangfold på arbeidsplassen. Hun står bak TENK, et teknologinettverk for kvinner med mål om å inspirere kvinner og jenter til å forme fremtiden med teknologi. Isabelle er også en av grunnleggerne bak #Hunspanderer som adresserer ubevisst diskriminering og kjønnsstereotypier i arbeidslivet.

Fawsi Adem – tillitsvalgt, IKEA

Fawsi er leder av Handel og Kontor region Øst. I 2010 flyttet han fra Göteborg til Norge og fikk seg jobb på IKEA Slependen, senere på IKEA Furuset. Etter kort tid begynte svensken å engasjere seg i fagforeninga på arbeidsplassen, som i dag er landets største HK-klubb. Han ble raskt valgt som tillitsvalgt, og senere konserntillitsvalgt. Da Fawsi Adem var fem år, flyktet han og familien fra det somaliske området Ogaden i Etiopia til Sverige. Faren hans var politisk aktiv og risikerte å bli tatt til fange av regimet. Dette har han ingen minner fra. Det Fawsi Adem kjenner til, er svensk og norsk fagbevegelse og den nordiske modellen.

Bjørn Erik Thon – likestillings- og diskrimineringsombud

Bjørn Erik er likestillings- og diskrimineringsombud. Han er utdannet jurist, og var fra 2000 til 2010 forbrukerombud, og fra 2010 til 2022 direktør i Datatilsynet. Bjørn Erik har skrevet flere kriminalromaner og bøker om forbrukerspørsmål. Som forbrukerombud fikk Thon internasjonal oppmerksomhet da ombudet la an sak mot Apple for selskapets produktlåsing av digital musikk kjøpt i ITunes Store bare kunne avspilles på Apples egne IPod spillere. Saken ble løst da Apple i 2009 bestemte seg for å fjerne kopibeskyttelse på musikkfiler kjøpt i iTunes.

Marit Helene Stigen – lufthavndirektør

Marit er lufthavndirektør ved Norges tredje største lufthavn, Trondheim lufthavn Værnes. I en alder av 32 år ble hun lensmann i Stjørdal, og hadde denne rollen i nesten 10 år, før hun etter 16,5 år i politiet startet i Avinor. I 2016 tok hun også over som lensmann i Malvik, og fikk etter hvert rollen som tjenesteenhetsleder for 6 kommuner. I 2011 var hun innbeordret til Politidirektoratet, for å jobbe med standardisering av virksomhetsstyringen for landets politidistrikter og særorgan. Av utdanning så har Marit en mastergrad i strategi, ledelse og organisasjon fra 2005, samt gikk ut Politihøgskolen i 2000 som første kull i Bodø.

Kari Anne Kristiansen – forbundssekretær, Politiets Fellesforbund

Kari Anne er forbundssekretær med ansvar for mangfold og likestilling i Politiets Fellesforbund. Hun har jobbet på Rytterkorpset og vært tillitsvalgt i Oslo Politforening de siste ti årene. Kari Anne har master i kommunikasjon fra 2014 og tar nå en master i organisasjon og ledelse ved NTNU. Hun har vært aktiv innen boksing i flere år. Dette har gitt henne interesse for hvordan bruke mentale verktøy og kunnskap om teamutvikling til å få frem eget og andres potensiale.

Erik Sandsmark Idsøe – politisk rådgiver, Politiets Fellesforbund

Erik er politisk rådgiver i Politiets Fellesforbund. Han har bakgrunn fra politiet, Stavanger kommune, Justis- og beredskapsdepartementet og Stortinget hvor han har jobbet med bl.a. sikkerhet og beredskap, internasjonalt politisamarbeid, kriminalitetsforebygging og justispolitikk.

Per Erik Ommundsen – generalsekretær, Politiets Fellesforbund

Per Erik er generalsekretær i Politiets Fellesforbund. Han har bakgrunn fra politiet og som tillitsvalgt i Oslo Politiforening. Som leder fokuserer Per Erik på organisasjonsutvikling gjennom samhandling, samt å legge til rette for at den enkelte ansatte lykkes gjennom å gi tillit og eierskap til arbeidsoppgaver. Han har et stort søkelys på mangfold ledelse/kompetanse, og med tydelige egenskaper som er menneskeorientering, involvering, gjennomføringskraft og tydelighet,