– Lykke til i det viktige samfunnsoppdraget!

Avslutning PHS 2022 16x19 00 01 08 15 Still002

Tidligere i sommer ble over 500 studenter uteksaminert fra Politihøgskolen. Det var en gledens dag, men Politiets Fellesforbund er tydelige på at studentene som går ut skal ha faste jobber med gode lønns- og arbeidsvilkår.

– Avslutningen er en festdag, etter tre års bachelorutdanning, og nå skal man da ut i arbeidslivet som polititjenestemenn og -kvinner, sier forbundsnestleder Vegar Monsvoll.

At få av studentene har fått fast jobb i etaten la likevel en liten demper på dagen. Se mer i videoen her:

Avslutning PHS 2022 16x19 00 01 39 18 Still001
Se video